Aanpassen abonnementen

U kunt in Ohmega de prijzen van alle abonnementen, in één keer aanpassen met een bepaald prcentage ( bijv. de indexering aan het eind van het jaar).

Begin met het maken van een copie van uw gegevensbestand met Ohmega gesloten.
Noem die bijvoorbeeld "testbestand.df1"
Start Ohmega op en klik in het inlogscherm op " Andere administratie".
Dan kiest u die copie " testbestand.df1".
Daarin mag u fouten maken.
Zoek een paar abonnementen op in " Boekhouding- abonnemntenadministratie - abonnementen" noteer de prijzen ( in het tabblad "Factuurregels periodiek" op papier.

Ga dan naar "Boekhouding - abonnementenadministratie - aanpassen"
Heeft u een backup gemaakt YES ( is nu nog niet belangrijk)

Als u de prijs wilt ophogen met 3 % zet u achter percentage, 103.
Als u de prijs wilt ophogen met 10 % zet u achter percentage, 110.
Als u de prijs wilt verlagen met 7 % zet u achter percentage, 93.
Afronden op twee kwartjes???
Afronden = 0.5 (gaat normaal naar boven of naar onder "51.43 wordt 51.50" " 51.96 wordt 51.50" )

Afronden op een hele euro?
Afronden is 1.

OK
Kijk naar de abonnementen na die u genoteerd had en controleer of de verwachtte bedragen daar nu in staan in het tabblad "Factuurregels periodiek".

Zo ja, dan kunt u het in de echte boekhouding doen.

Sluit Ohmega.

Maak weer een copie van uw echte gegevensbestand en noem dat "VoorAanpassenAbonnementen.df1"
Als het fout gaat in uw echte boekhouding kunt u deze copie weer terughernoemen in uw oorspronkelijke naam) .
Dan opent u Ohmega in het " echte gegevensbestand" en herhaalt u de procedure .

Abonnementen algemeen
Voorbereiden abonnementen
Invoeren abonnementen
Copieëren abonnementen
Eenmalige kosten in abonnmenten
Aanpassen prijzen