Factureren abonnementen

 

Periodiek zult u alle abonnementen factureren.

Ohmega maakt automtisch van elk abonnement een factuur uitgaande van:

Maak even een back up van uw gegvensbestand met de blauwe button bovenaan (meest rechtse)

Klik darna "Boekhouding - abonnmentenregistratie - factureren".
Selectiedatum is de datum waarvan wordt uitgegaan.
Vaak is dat bijvoorbeeld de derde van de maand als u elke maand factureert. ( Het is eigenlijk "Net doen of het vandaag die datum is")
Bij twijfel dient u zich terealiseren dat u straks een controle lijst krijgt die u kunt annuleren als de periodes niet naar uw zin zijn.
Factuurdatum is de datum die elke factuur krijgt van deze run. Klik OK.
Dan ziet u een complete lijst van alle abonnmenten die gefactureerd gaan worden.
Als u annuleer klikt, gebeurt er niets.
Ala u bepaalde regels DEselecteert, worden die niet gefactureerd.
Die kunt u factureren in een tweede run , na wijzigen van de abonnementen waarvan u hier constateert, dat iets mis is ( te hoge prijs, verkeerde einddatum, kortom, u wilt het abonnment nog even controleren)
In de lijst ziet u

Nogmaals als u ziet dat u de selectiedatum verkeerd heeft gekozen, annuleert u gewoon in deze lijst en doet u de run opnieuw.

Dus als u een paar regels heeft geDEselecteerd, noteer de abonnementscodes en doe gewoon de hele rest van de run.

Zoek met uw lijstje dat u maakte, de abonementen op die u deselecteerde, pas ze aan en doe de run nogmaals met de zelfde selectie datum.
U zult dan een heel kleine run te zien krijgen.

Abonnementen algemeen
Voorbereiden abonnementen
Invoeren abonnementen
Copieëren abonnementen
Eenmalige kosten in abonnmenten
Aanpassen prijzen