Copieëren abonnementen

Vooral in de periode dat u begint met de abonnmentenadministratie, kan het zijn dat u heel veel abonnmenten moet invoeren.
Dan bevindt zich onfder de button "Copie" een zeer nuttige functie.
U maakt één abonnment aan en klikt daarin op copie.
Dan ziet u een lijst van al uw klanten.
U dubbelklikt de bovenste klant en er wordt een nieuwabonnement gemaakt met de gegevens van de zo juist gedubbelklikte klant.
Kijkt u nog wel even de overige gegevens na.
In het begin zult u bij de gecopierde abonnmenten niet veel hoeven te veranderen.

Als u later een abonnment copieert, moet u wat beter nakijken en in ieder geval:

 

Abonnementen algemeen
Voorbereiden abonnementen
Invoeren abonnementen
Factureren abonnementen
Eenmalige kosten in abonnmenten
Aanpassen prijzen