Invoeren abonnementen

"Boekhouding - abonnementenregistratie - abonnementen".
Klik invoer
TAB TAB
Haal de debiteur op met F12 of de eerste twee letters van de klantcode.
Voer in de begindatum van het abonnement (verhuur).
Eindatum nog niet, die weet u nog niet.
Let wel: De automatische facturatie loopt door tot de einddatum.
Als u hoort van de klant dat deze het abonnment (verhuur) opzegt, kunt u de einddatum invoeren en zal bij de volgende factuurrun tot die datum worden gefactureeerd.
Of als die datum al is gepasseerd, zal niet meer worden gefactureerd.

Volgende factuur t/m zie onder aan deze pagina in een aparte uitleg.
Dan moet u even bepalen : "Is de prijs per 1 weken, per 3 weken of per 1 of meer maanden.
Dit betreft de prijs die in het volgende tabblad staat.
U vult dus een aantal in en klikt aan rechts op Week/weken of op Maan(den).
Dan bepaalt u nog de periode dat gefactureerd gaat worden ( frequentie).
Dat kan zijn:

Vooruit factureren zet u uit als u achteraf wilt factureren.

Dan gaat u naar het tabblad Factuurregels periodiek
Artikelcode ophalen met de eerste twee letters van de artikelcode of F12
U controleert of de prijs, in combinatie met "Prijs per" van het vorige tabblad, de juiste is.
U controleert of BTWcode en Grootboekrekening juist zijn.
En uiteraard de omschrijving, wetende dat die straks op de factuurkomt elke periode.
Kijk in het begin ook even onder het omschrijvingsveld naar de voorbeelden van de variabelen ( strings tussen de [grote haken])
De datums onderaan vult u nog niet in.
Klik OK en eventueel Annuleer als u nog geen volgend abonnement wilt invoeren.

U zag dat de abonnementscode automatisch gelijk werd aan de klantcode.
De omschrijving van het abonnement kunt u naar believen wijzigen.
Het aantal kunt u laten staan op 1 maar ook wijzigen.
Wijzigt u het in 3, dan wordt straks het facturatiebedrag 3 maal de prijs.

Als meerdere gegevens in Factuurregels periodiek aangepast moesten worden, kunt u overwegen de standaard instellingen in het opgehaalde artikel te wijzigen, zodat het volgende keer sneller (beter) gaat.
Selecteer de juiste regel in het bovenste vak van in Factuurregels periodiek en klik "Switch- artikel" en in het artikel klikt u "Wijzig".
U past het artikel aan, klikt OK en "Switch- retour".

Natuurlijk kan het zijn dat u voor elke klant een andere prijs heeft bij het zelfde artikel.
Dan kunt u overwegen de verkooppijs leeg te laten in het artikel en die elke abonnement in te vullen.
Of de prijs maken € 1000000.00, zodat het erg opvallend is dat deze gewijzigd moet worden.
Vergeet u het toch aan te passen in het abonnement, zal het weer erg opvallen in de tussen-controle- lijst bij het automatisch factureren.

In het bovenste veld in Factuurregels periodiek kunt u, eventueel na klikken "Wijzig" ook een tweede abonnementsregel aanmaken.
Al dan niet, met afwijkende begin en einddatum.
Dit is op twee manieren te gebruiken:

  1. U heeft twee abonnemnenten naast elkaar
  2. U gebruikt dit abonnement voor steeds weer nieuwe abonnementsregels of verhuurregels voor deze klant.
    Dus als een abonnment (verhuur) afloopt en vervangen wordt door een andere, dan geeft u de oude regel een eindatum X en de nieuwe regel de begindatum X+1.

    Maar natuurlijk kunnen er ook grotere periodes liggen tussen de regel.
    De datum in de regels overrulen de datums in het tablad 'Algemeen"

Synchronisatie einde maand/kwartaal/week

Indien u het abonnement heet ingesteld op "Factureren per 1 maand" zal Ohmega factureren exact om de maand.
Maar dat betekent dat als een begindatum staat op 23maart.
Dat de eerste factuur zal zijn van 23 maart tot 22 april.
En d tweede van 23 april tot 22 mei.
Het is heel aannemelijk dat u dat niet wilt.
U wilt misschien:
23 maart tot 31 maart
1 april tot 30 april
etc.

daarvoor is het veld "Volgende factuur t/m
U kunt daar invullen indien begindatum niet op de eerste valt:


Abonnementen algemeen
Voorbereiden abonnementen
Copieëren abonnementen
Factureren abonnementen
Eenmalige kosten in abonnmenten
Aanpassen prijzen