Hoofdstuk Activaregistratie

Algemeen
Aanmaken activum
Toekennen van inkoopfacturen
Automatisch afschrijven