Voorblad/bijlagen

Eventueel kunnen nu voorbladen en bijlagen aangemaakt.
Dit gebeurd onder de knop 'info'.
Hier ziet u het scherm voor het aanmaken van deze formulieren.
Deze formulieren worden gevuld, met vaste tekstblokken, die u van te voren heeft aangemaakt.
Op deze tekstblokken kunt u invoeren onder het menu 'offerte/order/tekstblokken'.
De tekstblokken kunnen worden gebruikt en hergebruikt zovaak u wilt en per blok kunt u ook wijzigingen aan brengen in de offerte of in de order.
In het info window kunt u teksten ophalen in het veld 'vaste waarden'.
Type in dit veld F12 om het juiste tekstblok op te halen.
Per tekst blok kunt u aangeven of het moet komen op het voorblad van de offerte, het voorblad van de order, de bijlage van de offerte of de bijlage van de order.
Tevens kunt u aangeven welke tekstblok uiteindelijk moet komen als infoblad bij het uiteindelijke project (indien u gebruik maakt van de module 'projectadministratie'.Indien u een blok wilt laten beginnen op de volgende bladzijde, kunt u ook dat aangeven.
Uiteraard is het mogelijk een testblok op het verschillende documenten weer te geven.
Indien u op deze manier de offerte heeft aangemaakt, kan hij worden afgedrukt.
U doet dit door te klikken op de knop 'afdruk'.
Standaard worden de volgende bladzijden afgedrukt:
Het voorblad
De offerte
De offerte geconsolideerd, d.w.z. in plaats van alle artikelen apart, het geheel in één regel.
De bijlagen
U kunt de gewenste bladen van de offerte opsturen naar uw relatie en afwachten of deze wordt goedgekeurd.

algemeen offerte order
maak offerte

maak order
factureren
eigen lay-out
aanvragen
afleveradressen
prijsgroepen