Teller

Indien u veel kleine werkzaamheden in verschillende projecten verricht, zoals bijv. telefonische ondersteuning aan verschillende klanten, is het handig als u niet steeds handmatig die (kleine) acties handmatig in de dagstaat moet invullen.
Kies hier voor het menu 'Projectadministratie - Teller'.
U ziet dan drie verschillende buttons:
-Medewerkers
-Urensoorten
-Projecten
U klikt achtereenvolgens op een button van elk van deze soorten en op 'Start'.
Dan begint de teller te lopen.
Zo gauw de actie over is, klikt u op 'Stoppen/Doorgaan.
Zo gauw u iets doet voor een ander project(klant) herhaalt u bovenstaande.
Maar als u alleen pauzeert en even later in het zelfde project doorgaat, kunt u weer klikekn op Stoppen/doorgaan.
Dan vervolgt de teller in het zelde project.

Het resultaat vindt u terug in de dagstaat van de medewerker welke was aangeklikt.
De werkzaam heden worden dus via de dagstaten aan de projecten(klanten) toegewezen en worden uiteraard daarna meegefactureerd.
Zet bij voorkeur de facturatie in 'Projectadministratie - diversen - instellingen' op 'Nacalculatie gehele categorie geconsolideerd'.

Ook is het mogelijk niet de tijd te registreren maar een 'Blok".
Bijvoorbeeld, sommige bedrijven rekenen voor een telefoontje 6 minuten.
Zie in de administratie 'Boekhouddemo' in de urenteller.
Medewerker Annet.
Telefonische ondersteuning en klik een project aan.
Klik Start en stop en OK.
Indien er meer blokken moeten worden gerekend kunt u direct het aantal verhogen.
De instelling voor een dergelijk blok voert u in in 'Boekhouding - stamgegevens - artikelen/uren'.
Vink in het betrefefnde artikel aan 'Blok".

Om een project in de urenteller te krijgen vinkt u aan 'Zichtbaar in urenteller' in het window 'projectadministratie - basisgegevens'.

voorbereiding
medewerkers
projecten basisgegevens
projecten calulatie
dagstaten
toekennen inkopen direct
toekennen inkopen via inkoopbon
statussen
factureren