Factureren

Indien u een project wilt factureren loopt u eerst de regels van het project na om aan te geven hoe u ze wilt factureren.
De voorcalculatie
De nacalculatie
De nacalculatie
Gehele categorie (zelfde artikelen gegroepeerd)
Gehele categorie geconsolideerd (zelfde artikelen in één regel)
Niet of gehele categorie betekent dat het artikel wordt toegevoegd aan 'Gehele categorie geconsolideerd'
Ander bedrag ( u kunt het bedrag aanpassen)
Deze actie gaat zeer snel indien u met de kleine pijltjestoets door de regels loopt en met de muis klikt op de door u gewenste factureermethode.
Let wel, in "Projectadministratie - diversen - instellingen" kunt u aangeven waar de regels standaard op moeten komen indien de dagstaten worden ingevoerd.


Alls alles goed staat qua radiobuttons "Factureren"
kunt u klikken op de grote button "Factureer"
U krijgt dan een lijst met de regels van "dit project", die nog niet gefactureerd zijn, waarin u alles selecteert (ctrl+ a) en u kunt eventueel nog regels deselecteren.( Die regels komen later weer mee)
Klik 'OK' en er wordt een factuur aangemaakt.
Alle regels die geselecteerd waren, worden gefactureerd.
Ze krijgen in de calculatie een sterretje en onderin het betreffende factuurnummer.

Pas op éénmaal gefactureerd kan niet meer simpel worden teruggedraaid.
Dus maak eerst een kopie van uw datafile, zeker indien u automatisch factureert (meerdere projecten tegelijk).
Indien u toch opnieuw wilt factureren. verwijdert u de betreffende factuurregels en haalt u in het project in de calculatie , per regel, het factuurnummer weg.
Een regel in het project, zonder factuurnummer en sterretje, wordt volgende keer (weer) gefactureerd.

U kunt dus in een project klikken "Factureer". Dan worden de ongefactureerd eregels van dat project gefactureerd.
Ook kunt u bijvoorbeeld één keer in de week/maand/kwartaal al het "openstaande van elke klant", factureren, in "een factuur per klant".
Dan klikt u "Projectadministratie - automatisch factureren".
Factureren t/m (bijvoorbeeld begin mei, factureren t/m 30 april)
Factuurdatum wordt de factuurdatum, van alle facturen die u bij de run gaat maken.
Dan ziet u alles wat ongefactureerd is van alle projecten.
Ctrl + a selectert alles.
Maar natuurlijk kunt u handmatig een deel selecteren.

Wees voorzichtig. Twee adviezen:

voorbereiding
medewerkers
projecten basisgegevens
projecten calulatie
dagstaten
toekennen inkopen direct
toekennen inkopen via inkoopbon
statussen
urenteller