Dagstaten

Iedere medewerker vult, iedere dag een dagstaat in (of iemand op kantoor).
U kunt elke dag ,per medewerker, een dagstaat (electronisch urenbrieefje) invoeren, maar het kan ook een hele week bevatten.
Daarvoor klikt men: ' Projectadministratie - dagstaten - invoer'.
Dan eerste twee letters van de code van de medewerker (of F12) Tab
Datum invullen  Tab
Dan vult men in aan welk project men gewerkt heeft (hier ziet u dat letters als projectcode in het project een goed idee is soms).
Daarna de uursoort (steeds ophalen met de eerste twee letters van de code of de F12 toets)
In het grote veld een verder omschrijving van de werkzaamheden. Tab
Totaal aantal uren of van het artikel. (decimaal). Tab
Indien in de stamgegevens een omschrijving aan het artikel of uursoort is meegegeven komt dat automatich mee.
Bij werkzaamheden (uren) wordt de omschrijving meestal gewijzigd.

Indien men die dag aan meerder projecten werkt kan men uiteraard meerder regels op deze manier aanmaken.
Materiaal wat op die dag door de betreffende medewerker wordt gebruikt kan op de zelfde manier worden toegwezen aan een project.
Indien een artikel wordt gebruikt wat niet in de artikelenlijst staat, kiest men 'DIV' (diversen) en verandert men 'Omschrijving' en 'Tarief/prijs'
Alle gegevens, ingevuld op de diverse dagstaten worden toegewezen aan de betreffende projecten.
Dit kan worden aangevuld in het calculatieveld van het betereffende project, dit gebeurt in de 'midden-ondersectie (NC)
Bijvoorbeeld, de directeur vult geen dagstaat in, maar wil bepaalde kosten toch aan een project toewijzen.
Ander voorbeeld, uitbesteed werk (inkopen).
Inkopen met bestelbon kunnen allen worden toegevoegd aan regels die rechtstreeks in het calculatie scherm zijn ingevoerd.
Zie hoofdstuk "toekennen inkopen via projectbon "
Let op, regels ingevoerd via de dagstaten, kunnen in het project niet worden gewijzigd qua aantal.
Wel kunt u dan in het calculatiescherm de regel selecteren en klikken "switch - dagstaten" in de dagstaat wijzigen en weer "switch - retour"

Zie ook urenteller voor nog geavanceerder invoeren (start- en stopknop voor registratie van kantoorwerkzaamheden per minuut.).

Hoe worden de regels uit de dagstaten gefactureerd?

U kunt de regels die uit de dagstaten komen natuurlijk in het calculatiescherm zetten op NC, NCC, NCC, etc.
Maar sneller werkt u indien u dat standaard instelt.
Dat doet u in
Projectadministratie - diversen _instellingen projectadministratie".
Daar stelt u in NC of NCCG.
Of zelfs NIET is mogelijk.
Let wel alle regels uit de dagstaten zullen daar dan op komen, tot u het hier wijzigt.
Wel kunt u ze incidenteel wijzigen in het calculatiescherm.

voorbereiding
medewerkers
projecten basisgegevens
projecten calulatie
toekennen inkopen direct
toekennen inkopen via inkoopbon
statussen
factureren
urenteller