Aanpassen prijzen.

U kunt in Ohmega massaal alle prijzen aanpassen met een bepaald percentage. (ophogen of verlagen).
En afronden op één of meer decimalen.

Maak een backup van uw gegevensbestand.

Ga naar "Boekhouding - diversen - Aanpassen artikelen".

Let op u dient deze volgorde aan te houden:

  1. Bepaal afronden
  2. Bepaal hoeveel ophogen of verlagen
  3. Bepaal " afronden op decimalen

Eerst bepaalt u linksboven hoe u wilt afronden.
Normaal afronden betekent als u afrond op 1decimaal dat 18 cent, wordt afgerond naar 20 cent en 13 cent naar 10 cent.
Bij Omhoog afronden worden die beiden 20 cent.
Bij omlaag afronden worden die beiden 10 cent.

Dan bepaalt u de verandering in procenten. aan rechtsboven.
Te wijzigen percentage, 3 dan gaan de prijzen met 3 procent omhoog.
Te wijzigen percentage, -4, (min 4) dan gaan de prijzen 4 procent omlaag.

Daarna voert u daaronder in op hoeveel decimalen moet worden afgerond.
Vaak wordt "1" gebruikt (dubbeltje).

Selecteer dan in het grote vak een aantal regels en controleer in de kolom " Prijs nieuw" of het resultaat u bevalt.
Er is dan nog niets gebeurd.
Bevalt het resultaat niet, kijk dan eerst wat boven had moeten worden ingevuld, onthoud dat en " Annuleer".

Ga dan weer naar "Boekhouding - diversen - Aanpassen artikelen".
Doe dan weer vanaf " Let op u dient deze volgorde aan te houden:"

Zo gauw het resultaat u bevalt, kunt u na het selecteren van de regels OK klikken.
In Boekhouding - stamgegevens artikelen/uren" zult u het resultaat zien in het tabblad "Verkoopprijzen".

Let wel, u kunt als u extra controle wenst, alleen de eerste 5 regels wijzigen en na controle alle regels (ctrl +a) selecteren en de eerste 5 DEselecteren.
Dit om te voorkomen dat u twee maal aanpast.

Als u bij een regel in, " Prijs huidig" niets ziet staan, zult u zien dat bij dat artikel in "Boekhouding - stamgegeven- artikelen/uren - Verkoopprijzen" de verkoopprijs niet was ingevuld.

Artikelen invoeren
Bestellen
Bestelling innemen
Bestellen vanuit order
Toekennen serienummers