Bestellen

Ga naar 'Boekhouding - voorraadbeheer - bestellen'.
U kunt eventueel nog klikken 'afdruk - voorraadlijst' om de huidige voorraad te zien.
Klik 'Invoer'
Haal op de leverancier met F12 of de eerste letter van de code.
Haal daarna eventueel een afleveradres/debiteur op.
Indien de debiteur meerdere afleveradressen heeft gekoppeld in "Boekhouding - debiteuren/crediteuren - diversen" (NAW op pakbon), krijgt u automatisch een keuzelijstje van deze adressen.

Haal daaarna het artikel op met de eerste letters/cijfers van de code, of F12, of een / (slash) en een deel van de omschrijving en dan F12.
Voer het gewenste aantal in.
Tab door tot de cursor weer in art code staat.
Maak alle regels aan en print de bestelling uit.

Zie ook hoofdstuk 18. Afdrukken naar Word, PDF en e-mail.

Artikelen invoeren
Bestelling innemen
Bestellen vanuit order
Toekennen serienummers
Aanpassen prijzen