Import verkoopfacturen.
Complete factuur in de facturatiemodule (niet alleen boekstuk)
Let op: Ook hier geldt weer alles wordt "Tekst tabgescheiden" geimporteerd.

Onderstaande behelst niet import rechtstreeks in het verkoopboek, maar geavanceerdere import via de facturatiemodule.
Dit gaat op artikel-niveau.
Voorwaarde is dat de artikelen aanwezig zijn in het stambestand.
Zowel in Ohmega als in de exporterende applicatie.
Zie "import artikelen".

De import kan gebeuren vanuit een export van een extern programma.
Maar u kunt ook handmatig een spreadsheet aanmaken en deze opslaan in "Tekst tab gescheiden",
Bijvoorbeweld: Klant (of eigen medewerker) levert de spreadsheet aan, boekhouder importeert het.
De volgende kolommen dienen te worden aangeleverd en wel in de vorm van:
Tekst tab gescheiden"

  1. factuurnummer
  2. klantcode
  3. artikelcode
  4. factuuregelomschrijving
  5. aantal van het artikel
  6. lege kolom
  7. prijs van het artikel (per stuk)
  8. factuurdatum in de vorm van 31-12-2013

,17
Meerdere regels met het zelfde factuurnummer komen op de zelfde factuur.
Uiteraard moeten dan ook klantcode en factuurdatum gelijk zijn.
De regelvolgorde in de import is niet belangrijk.

Onderstaand voorbeeld geeft drie facturen

20130099 AAR KW Omschr.1 2 leeg 1,75 31-12-2013
20130099 AAR SR Omschr.2 34 leeg 3,22 31-12-2013
20130100 AAR ZL Omschr.6 34 leeg 3,17 28-12-2013
20130089 OHMROT SR Omschr.8 7 leeg 450,17 25-11-2013

 

 


import verkoopfacturen(algemeen)
import verkoopfactuurregels (alleen boekstukken)