Export Rekeningschema en rekeninggroepen (verdichtingen)

U kunt uw rekeningschema exporteren naar een ander programma of in een nieuwe datafile (administratie) importeren in Ohmega.
Echter indien u dit laatste doet dient u veel werk te verrichten om de rest van de datafile in te richten. (Overweeg daarom de volgende optie namelijk:
export voor nieuwe datafile (administratie)
Dan kunt u dat direct importeren in een nieuwe administratie.

Als u toch het kale schema wilt exporteren

Klik
Boekhouding - import/export - export rekeningschema.
Als er items staan in "Geselecteerde velden" selecteer ze allemaal en verplaats ze naar links.
Klik dan met de ctrl toets ingedrukt de velden die u wilt exporteren en verplaats ze naar rechts (geselecteerde velden).

Klik OK
Dan selectreert u d egrootboekrekeningen die u wilt exporteren (allemaal?
en klik weer OK
Dan wordt gevragad naar d enaam en plats van het exportbestand.
Noem het bijviorbeeld "expgrbrek" OK
Sluit Ohmega
Ga naar dat bestandje .
Vaak kunt u allen de extensi everanderen2 in *.xls
Dan opent het in excel.
Lukt dat op uw computer niet dan moet u een leeg excelsheet openen en de gegevens importeren vanuit het bestand (altijd TAB gescheiden).

import algemeen
export artikelen
export boekstukken
export voor nieuwe datafile (administratie)
import artikelen
Import artikelen (prijzen per klantengroep)
import debiteuren crediteuren
import grootboekrekeningen
import inkoopfacturen
import verkoopfacturen
import verkoopfactuurregels
import overigen