opzetten telebankieren
eigen rekeningen
debiteuren_crediteuren
betalingen
automatische incasso
inlezen telebankieren (electronisch bankafschrift)
Valideren voor uploaden (incasso en betalen)