Automatische incasso

Facturen welke staan aangemerkt als incasso (vinkje) worden in een bestand klaargezet voor uw telebankierpakket indien u klikt op ' boekhouding-telebankieren-incasso'.
'Incasso' kan ook worden ingevoerd in debiteuren/crediteuren' en worden 'overruled' in de factuur.
Ook kan in 'order' reeds worden aangegeven of de daaruit voortvloeiende factuur op 'incasso' komt te staan.
(Uiteraard alleen indien u de module offerte/order bezit)
Let op: Alleen facturen welke het vinkje 'incasso' hebben aanstaan, worden meegenomen in de incasso. Dat is leidend. Niet het vinkje 'Incasso' in debiteuren/crediteuren. Dat laatste zorgt er alleen voor dat automatisch de facturen bij aanmaak op incasso komen te staan.
Maar ook moet de debiteur zdelf staan op:

  1. Geen incasso
  2. Eerste incasso
  3. vervolgmncasso

Debiteuren met 2 worden wel geincasseerd, maar pas na meer dan een week
Debiteuren met 3 worden de volgende dag geincasseerd.

Als een factuur het vinkje " incasso" heeft maar de klant daarvan status 1 dan zal een foutmelding verschijnen.

In Boekhouding-telebankieren-eigen rekeningen dient aangekruist bij "Formaat binnenland betalingen" het bolletje SEPA.

Maar ook het Incassant id wat u van uw eigen bank heeft gekregen.
Tevens dient aan te staan

Algemeen
en
Mandaat berekenen.

In debiteuren/crediteuren dient de debiteur te staan op eerste incasso wanneer:

Het enige nadeel van terugzetten op "eerste", is dat de incaso wat langer duurt bij deze klant.
Incasseren van vervolgincasso is dus eigenlijk extra luxe betreffende uw liquiditeit (sneller uw geld binnen). (ach ja, Europa wil het)

U ziet twee datums staan in het tussenschem die wat vreemd kunnnen overkomen.
Let wel:
Het is niet zo dat bij een klant de eerste incasso plaatsvind NA de vervolgincasso.
Nee, die datums betekenen:

Nu de incasso:

Klik
Boekhouding - telebankieren - incasso.
U kunt eventueel de vervaldatum een jaar vooruit zetten, als u echt alles wilt incasseren en niet alleen vervallen facturen.
Facturen die al geincasseerd zijn en niet mislukt of gestorneerd (teruggeboekt) zullen niet opnieuw worden geincasseerd.

 

Uitvoeringsdatum bij SEPA eerste incasso verandert u niet
Datum bij vervolgincasso ook niet.
U ziet dat de vervolgincasso veel sneller wordt uitgevoerd
Dit betreft de klanten die al op vervolgincasso staan.
De regels van de klanten die staan op eerste incasso worden pas over een week uitgevoerd.
Zorgt u wel dat u de xml vandaag direct upload. Dus voor de datum van vervolgincasso.
Sommige banken eisen dat.
Dus altijd zo plannen dat het aanmaken en uploaden op de zelfde dag gebeurt.
(Of de beide datums precies eveneveel vooruit zetten)
OK
Dan ziet u de lijst met facturen welke in aanmerking komen voor incasso.

Loopt u even de lijst door.
Als er een klant staat met meerdere facturen (bijv. met een creditfactuur er bij) selecteert u die facturen ( van de zelfde klant) en klikt u "Voeg samen"

Selecteer alles met ctrl +a
OK
Bij de melding "Geen rekeningnummer" DEselcteert u de regel met ctrl + klik en schrijft u de klantcode op.
Waarna u weer OK klikt.
Ook negatieve regels DEselecteert u.
Ga zo door tot Ohmega vraagt
"Kies bestandsnaam en map"

Geef een plaats aan waar uw xml bestand moet komen.
let op, de bestandsnaam kunt u meestal het beste onveranderd laten.
Ohmega maakt er zelf van
Incasso datum_vandaag.xml
Waarom zou u het veranderen?
In ieder geval moet het bestand eindigen op xml.
Ga even naar het boekstuk waarin de incasso is geboekt.
Bovenaan ziet u het totaal geincasseerde bedrag staan. En wel debet.
Daaronder, credit, het afboeken als "betaald" van alle facturen.
Noteer dat totaalbedrag bovenaan, even en open het zo juist gemaakte xmlbestand.
Dan ziet u dat totaalbedrag weer terug in de tag "CtrlSum"
Ook kunt u in sepa de individuele posten beter herkennen dan vroeger in CLIEOP.
Dat totaalbedrag ( van het boekstuk maar ook van CtrlSum) krijgt u straks van uw bank als creditbedrag.Dit boekt u dan in het bankboek credit op " Incasso onderweg"
Zo komt de grootboekrekening "Incasso onderweg" weer op nul uiteindelijk.

Als u in uw bankboek een mislukte incasso ( stornering of verkeertde IBAN of saldo te kort) terugboekt, ,moet u de klant weer zetten op " Eerste incasso".
Maar vaak zal Ohmega bij een terugboeking gelijk al vragen "Zet ik deze weer op eerste?`

 

opzetten telebankieren
eigen rekeningen
debiteuren_crediteuren
betalingen
inlezen telebankieren (electronisch bankafschrift)
Valideren voor uploaden (incasso en betalen)