Betalingen

Selecteer Boekhouding - Telebankieren - Betalingen, of druk op de button telebankieren.
Als u meerdere banken (eigen rekeningen) heeft ingevoerd, dan komt er eerst een selectiescherm waarin u kunt opgeven met welke rekening u nu wilt betalen. Als u één rekening heeft opgegeven, dan gaat u direct door naar het volgende scherm.

Crediteur

In dit scherm kunt u een eerste selectie maken. Geen Crediteur invullen betekent alle crediteuren (is meestal de gewoonte).
U krijgt alle crediteuren-facturen te zien welke over de betalingstermijn heen zijn en dus betaald moeten worden volgens Ohmega.
Geen valuta invullen betekent alle valuta.
Vervaldatum
Met Vervaldatum beperkt u de selectie tot facturen die vervallen zijn op of voor deze datum.
Volgnummer
Het Volgnummer begint iedere dag weer bij één en telt door als er meerdere keren per dag met telebankieren wordt betaald.
Test
Als u Test aankruist, dan wordt er geen boekstuk van de betalingen aangemaakt.
Bovendien wordt aan het telebankpakket van uw bank doorgegeven dat het een testbestand betreft.
Buitenland betalingen
U moet hier aangeven of het 'Binnenlandbetalingen' of 'Buitenlandbetalingen' betreft.Als u niet aankruist " Buitenland betaligen", worden alleen Europese (dus ook Nederlandse) crediteuren betaald, dus die crediteuren die staan op " Binnenlandse betalingen" in debiteuren/crediteuren".
Indien u "Buitenland betalingen" wel aankruist, zullen alleen de crdeiteuren buiten Europa worden betaald, dus degenen die in debiteuren/crediteuren staan op " Buitenlandse betalingen" .
Gebruik bewaar de selectie
Als u de vorige keer aangegeven heeft dat de geselecteerde betalingen niet verwerkt maar bewaard moesten blijven, dan kunt u hier kiezen of u met die bewaarde selectie verder wilt gaan.
Ook kunt u aangeven dat u die selectie wilt gaan aanvullen met andere betalingen.
In het eerste geval verschijnen hierna alleen de vroeger geselecteerde facturen, in het tweede geval ook alle andere die voor betaling in aanmerking komen.
Inkoopfacturen welke zijn aangemerkt met het vinkje 'dispuut' komen straks niet in de keuzelijst.
Wilt u ze er wel in hebben dan vinkt u dit hier aan.
Klik OK
Zie onderaan voor de voorwaarden dat een factuur meekomt in deze lijst met betalingen.

In het volgende scherm verschijnen de inkoopfacturen die aan de criteria in het vorige scherm EN onder aan deze pagina,voldoen.
Als iemand een selectie van te betalen facturen heeft gemaakt, maar dit moet nog gefiatteerd worden door een chef, kunt u de hele lijstselecteren en een overzicht afdrukken en vervolgens op 'Bewaar selectie, klikken.
De selectie wordt nu bewaard en de computer is weer beschikbaar voor andere dingen.
Zodra de chef zijn fiat heeft gegeven, kan telebankieren weer geopend worden met de bewaarde selectie en kan de betaling afgemaakt worden.

Als de chef bepaalde regels heeft afgekeurd (nog niet betalen), kunt u die regels DEselecteren, zodat de facturen (nog) niet betaald worden.
Ze zullen blijven openstaan.

Bereken totaal
Met Bereken totaal wordt het totaalbedrag van de huidige)selectie op het scherm getoond.
Voeg samen
Via de button Voeg samen kunnen facturen van één crediteur tot één betaling samengevoegd worden, zodat slechts één post op zijn/haar afschrift komt.
Nadeel, de crediteur ziet geen details, eventueel kunnen deze gefaxt worden of u kunt een nieuwe omschrijving invoeren, bijv. de twee factuurnummers met een slash er tussen.
(Druk eventueel een selectie af voor u samenvoegd, welke u naar de crediteur kunt zenden)
Splits uit
Met Splits uit wordt een samenvoeging ongedaan gemaakt. In het kader rechts onder staan de facturen die bij deze betaalregel betrokken zijn.
Druk af
Via Druk af kunt u dus een overzicht van de geselecteerde betalingen krijgen of bijlagen printen voor uw crediteuren.
Klik OK.
Het kan zijn dat u dan waarschuwingen krijgt, bijv. betreffende naam of bankrekeningnummer.
Op dat moment kunt u twee dingen doen.
-U klikt met de ctrl toets ingedrukt, de betreffende betaling aan, zodat deze uit de selectie verdwijnt en op dit moment niet wordt betaald OF
-U klikt direct op 'Wijzig crediteur' en u past in de vlucht de crediteur zijn gegevens aan.
Als u op 'OK' klikt wordt de betaling uitgevoerd. Er wordt een bestand aangemaakt om in te lezen in het telebankpakket van uw bank.
Er wordt gevraagd hoe dit bestand moet heten en waar het op de schijf geplaatst moet worden (behalve als u in 'Eigen rekeningen' een staandaard pad (eindigend op de gewenste naam) hebt opgegeven).
Als de testbutton uit stond zal er ook een boekstuk in het dagboek betalingen onderweg aangemaakt worden.
Het totaalbedrag wordt debet op de tegenrekening van dit dagboek geboekt.
Voor iedere factuur wordt een boekstukregel aangemaakt.
Het totaalbedrag boekt u straks (credit)tegen op die zelfde tegenrekening, als u later uw bankafschrift verwerkt.
Annuleer
Als u op 'Annuleer' klikt wordt de betaling afgebroken. Indien u met een bewaarde selectie werkte krijgt u nu de keus of deze betaalde selectie teruggezet moet worden of dat u deze wilt verwijderen

Criteria voor betaling via telebankieren:

opzetten telebankieren
eigen rekeningen
debiteuren_crediteuren
automatische incasso
inlezen telebankieren (electronisch bankafschrift)
Valideren voor uploaden (incasso en betalen)