Debiteuren/crediteuren

Tabblad "Algemeen".
Vul van de Europese debiteuren en/of crediteuren het IBAN in.
Van de crediteuren buiten Europa het bankrekeningnummer.
In het tabblad " Algemeen" voert u NOOIT een BIC in. (hoeft niet meer).

Tabblad " Debiteuren"

"Geen incasso" of " Eerste incasso" .
Indien u wel incasseert, vult u alleen als u het heeft " Nummer incassomandaat" en " Datum incassomandaat in.

Indien u niets invult zal ohmega die twee verzinnen . (mag van de meeste banken).

Tabblad "Crediteuren"

opzetten telebankieren
eigen rekeningen
betalingen
automatische incasso
inlezen telebankieren (electronisch bankafschrift)
Valideren voor uploaden (incasso en betalen)