Eigen rekeningen

Begint u met het aanmaken van de volgende grootboekrekeningen, als ze nog niet aanwezig zijn:
Eerst " Boekhouding - stamgegevens - grootboekrekeningen afdruk op scherm om te kijken of ze al bestaan.
Zo niet Invoer en aanmaken:

Dan de dagboeken.
Ga naar " Boekhouding - stamgegevens- dagboeken"
Klik volgende, volgende etc. en zie of "Betalingen onderweg" aanwezig is.
Zo ja, kijk of het de juiste grootboekrekening is gekoppeld.
Is het dagboek niet aanwezig, dan klikt u "Invoer"
Nummer 25 (bijvoorbeeld)
Omschrijving "Bankbetalingen onderweg" Vink aan "Memoriaal"
Verder hoeft niets aangevinkt te staan.
Haal tegenrekening op met F12
Dat kan zijn "Bankbetalingen onderweg" die u zo juist heeft aangemaakt.
Maak eventueel ook en dagboek "Ïncassso onderweg" aan op de zelfde manier.
Maar alleen als u gebruikt maakt van automatische incasso.


Klik Boekhouding - Telebankieren - Eigen rekeningen.
Hiier geeft u de bankrekeningen op waarmee u wilt telebankieren.
Dus per bank een record invullen.

Code
Bij Code vult u de zoekcode van de bankrekening in (bijv. RABO en/of RABO2 of ABN).
Banknaam.
Bij Banknaam vult u de naam van uw bank in.
Rekeningnummer
Laat u leeg ( wordt niet meer gebruikt)
IBAN uw eigen IBAN bij die bank
Valuta
Typ hierin F12 en dubbelklik de valuta waarin u wilt betalen, dus de Nederlandse valuta meestal.
BIC
Uw eigen BIC haalt u op met F12. (had u ingevoerd onder "Boekhouding - telebankieren - BIC codes"
De volgende 5 velden dienen om uw NAW gegevens in te voeren, waaronder u bekent bent bij uw eigen bank.
Omschrijving samengevoegde betaling (wordt meestal leeggelaten)
Het is mogelijk om meerdere facturen van één crediteur tot één betaling samen te voegen.
Hier kunt u een standaard omschrijving invullen die in dat geval op de afrekening van uw crediteur wordt afgedrukt. (bijv. Samengev. bet.)
Dagboek betalingen onderweg
Bij "Dagboek betalingen onderweg" geeft u het dagboek op waarin de betalingen moeten worden geboekt.
Iedere keer dat u telebankiert wordt er één boekstuk in dit dagboek aangemaakt met één boekstukregel per betaalde factuur.
Haal met F12 het dagboek op wat u heeft aangemaakt in "Stamgegevens -dagboeken".

Padnaam files met betalingen (kunt u ook leeglaten)
Hier vult u het pad in waar het bestand moet komen wat naar de bank gezonden wordt. U kunt dit leeg laten en per keer, dat u telebankiert, het bestand op de juiste plaats zetten. U hoeft dit dus niet in te vullen. Indien leeggelaten, vraagt Ohmega steeds waar u het bestand wilt neerzetten en hoe het moet heten, bij elke telebankieractie.
Wilt u toch een pad instellen, kunt u het beste gaan naar de gewenste map in de verkenner, het pad te copieeren wat bovenin staat, dat plakken in Ohmega, dan een \ en direct daarachter de gewenste naam van het bestand.
Let wel, als u werkt met SEPA dient de extensie van het bestand xml te zijn.

Ook voor het automatish incassosysteem (alleen indien u daar gebruik van maakt) moet een (ander) dagboek worden aangemaakt "Incasso onderweg" en een aparte tegenrekening bijv. "Incasso onderweg". En ook eventueel, als u wenst een pad waar de file voor het telebankierpakket moet woden opgeslagen. (ook niet echt nodig, kan altijd nog).Alleen als u gebruik maakt van automatische incasso, dient u ook het " Incassant id" in te voeren wat bij het contract met uw eigen bank hoort.
Klik dan ook altijd aan " Algemeen" en " Mandaat berekenen". Dat is straks het mandaat van uw klant als u daar zelf niets invult.


Grootboekinlezen afschr.
Voor het inlezen van betalingen hoeft geen dagboek worden aangemaakt.
Haal hier met F12 die grootboekrekening "Dummy telebanking" op.
In het (bank)boekstuk komen deze betalingen direct op deze rekening welke dan kunnen worden gewijzigd/toegewezen.
Bijvoorbeeld. tanken per pin of wanneer de betalende klant geen factuurnummer heeft aangegeven.

De formaten ( de radiobuttons aan rechts) die u voor binnenlandbetalingen en buitenlandbetalingen kiest zijn als volgt:,

Let op dat bij de meeste banken "mt940 structured" het beste werkt.
CAMT werkt ook wel, maar geeft vaak verschuivingen in de valutadatums.
CAMT is eigenlijk alleen echt nuttig als u automatische incasso pleegt.

opzetten telebankieren
debiteuren_crediteuren
betalingen
automatische incasso
inlezen telebankieren (electronisch bankafschrift)
Valideren voor uploaden (incasso en betalen)