Opzetten telebankieren

Let wel, als u niet werkt met automatische incasso, is het zeer verstandig wel te werken met massaal betalen van crediteuren.
Dat spaart enorm veel tijd.

Enkele algemene regels voor het telebankieren:

Uw bank dient te ondersteunen:
SEPA voor uploaden betalingen en incasso's (van u bij derden)
BTL91 voor betalingen buiten Europa en
MT940 extended of (voor inlezen elektronisch bankafschrift)
MT940 structured of (voor inlezen elektronisch bankafschrift)
CAMT53 (voor inlezen elektronisch bankafschrift)

Voor automatisch betalen aan leveranciers SEPA en BTL91) en inlezen bankafschrift, geldt dat Naam - Plaats en IBAN dienen te zijn ingevoerd bij debiteuren/crediteuren.
Bij crediteuren buiten Europa het gewone bankrekeningnummer
Volledig automatisch Inlezen bankafschrift heeft verder als voorwaarde dat in de omschrijving van de bank meekomt in het MT940-bestand:

In "Stamgegevens - valuta", dient bij Nederland, de "Code bij telebankieren" te zijn "EUR" en dus niet €.

Voor het opzetten van Telebankieren moeten de volgende schermen ingevuld worden:
BIC codes"
en
" Eigen rekeningen."
Deze vindt u onder het menu "Boekhouding - Telebankieren".

BIC codes (vroeger Swiftcodes)

Selecteer Boekhouding - Telebankieren - BIC codes.
U voert hier uw eigen BIC code in en als u telebankieren buitenland gebruikt,ook de BIC codes van uw crediteuren van buiten Europa.

Code
Bij Code vult u de BIC code code in.
Bank
Bij Bank vult u de naam van de bank in.
Bij Land typt u zelf de naam van het land.

eigen rekeningen
debiteuren_crediteuren
betalingen
automatische incasso
inlezen telebankieren (electronisch bankafschrift)
Valideren voor uploaden (incasso en betalen)