Voor een beter begrip is het aan te raden de demo-administratie te openen.
Ga daarvoor naar het menu 'Archief - andere administratie' en kies voor 'Boekhouddemo'
Ga daarna naar 'Boekhouding - stamgegevens - verdeelsleutels'
Hier kunt u de verdeelsleutels één voor één selecteren en vergelijken met de beschrijvingen hieronder.

Inkopen hoge BTW

Voor in het kas- of bankboek om een betaling in te voeren niet komende van een crediteuren factuur maar bijv. een benzinebonnetje wat u achter uw bankafschrift niet i.p.v. het eerst in het inkoopboek te boeken.
Dus een factuur die direct op een kosten/inkomstenrekening wordt geboekt. (tanken per pin (bankboek), direct per kas betaalde inkopen)
U ziet hier dat als u het totaal bedrag (119%) straks invult (uitgangspercentage), dit verdeeld wordt naar
Grootboekrekening 'te vordren BTW (voorbelasting)19% debet en
100% debet naar een (straks in het boekstuk) zelf uit te kiezen (kosten) grootboekrekening.
Uiteraard blijft deze hier open want er zijn vele kostenrekeningen, deze wordt aangewezen straks in het boekstuk.

Inkopen lage BTW en (kas) verkopen hoge- en lage BTW gaan op dezelfde manier.

BEGIF en BEGVF (begin crediteuren/debiteuren)
Deze gebruikt u slechts éénmaal bij het invoeren van uw beginbalans als u met het Ohmega begint te werken.
U ziet hier dat u hier niets te maken heeft met BTW.
Het zijn schulden en tegoeden rekeningen waar de bedragen naar toe worden geboekt. De BTW is vroeger al weg geboekt in uw oude boekhouding.
Het bedrag wat wordt ingevuld wordt voor 100% geboekt naar 'Crediteuren (credit)' en 'Kruisposten crediteuren'. (debet)
En naar 'Debiteuren' (debet) en 'Kruisposten debiteuren' (credit) Deze worden later tegen geboekt in de beginbalans).

CRHOOG (crediteuren hoge BTW)
Hier wordt er van uit gegaan dat u straks in het boekstuk het brutto bedrag invult (uitganspercentage 121%)
21% gaat naar BTW vorderen
100% naar een zelf uit te kiezen grootboekrekening, straks in het boekstuk.
CR laag en CR nul spreken nu voor zich.

DEHOOG (Debiteuren hoge BTW)
Hier is iets afwijkends aan de hand omdat deze verdeelsleutels ook gebruikt worden in de facturatie.
De verdeling op zich is niet afwijkend.
Maar indien u op de regels klikt ziet u nu de facturatie attributen geheel onderin staan.
U ziet dat bij de BTW regel staan BTW 21% over [VAL] [OMZET] en dat deze regel wordt afgedrukt op de factuur.
[VAL] en [OMZET] zijn variabelen die straks automatisch de juiste valuta en de juiste het juiste omzetbedrag ophalen.
Als u een verkoopfactuur direct in het inkoopboek inboekt, dus zonder de facturatiemodule te gebruiken, dan worden deze gegevens niet gebruikt.

DELAAG werkt hetzelfde en bij DENUL zijn deze zaken niet van toepassing.

DEFACTGEM (Verschillende BTW tarieven op factuur)
Deze is in principe hetzelfde als DEHOOG en DELAAG
Als u echter in de facturatie gaat werken en een factuur regel voor regel aanmaakt kunt u bij iedere regel aangeven of het betrreffende artikel de BTW-code 0, 1, of 2 (of G, L en H, zie hiervoor de betreffende verdeelsleutel) geven.
De verdeelsleutel zorgt er dan voor dat de juiste regel het juiste BTW-tarief krijgt toegewezen.
Ook in het window 'stamgegevens-artikelen' kunt u al BTW-codes toewijzen.
Indien u zelden BTW laag of –nul heeft kunt u default DEHOOG instellen in 'boekhoudingàdiversenàinstellingen en dus ook in de debiteurenkaarten.
U kunt dan in een afwijkende factuur de verdeelsleutel veranderen in 'DEFACTGEM' en per factuurregel de BTW code aanpassen.
Heeft u vaker afwijkende BTW-codes (vergeet de verzendkosten (nul) niet) dan kunt u beter alle artikelen een BTW-code geven, en
standaard werken met 'DEFACTGEM'
De vakjes inclusief'' gebruikt u alleen in de verdeelsleutels DEHOOG, DELAAG en DEFACT en dan alleen als u werkt met prijzen inclusief. U vinkt ze alleen aan op de BTW regels.

Beschrijving verdeelsleutels