Opnieuw inloggen

Selecteer 'Archief - opnieuw inloggen'.
Naar een andere gebruiker overschakelen of herinloggen na wijzigen privileges.

gebruikers
privileges
privilege logboek
systeem instellingen
pakket upgrade
read write test
schoon gegevens bestand
rebuild indexes
ander omnis serienummer
wijzig wachtwoord
pagina instellingen
programma informatie
databasemanagement