Schoon gegevensbestand

Selecteer Archief - systeembeheer - schoon gegevensbestand'.
Bij problemen met de integriteit van het gegevensbestand kunnen de gegevens naar een schoon bestand overgezet worden.
Laat ´intern nummer´ geselecteerd staan.
Klik op ´nieuw bestand´. Voer een bestandsnaam in en klik Ópslaan´en ´OK´.

gebruikers
privileges
privilege logboek
systeem instellingen
pakket upgrade
read write test
rebuild indexes
ander omnis serienummer
wijzig wachtwoord
opnieuw inloggen
pagina instellingen
programma informatie
databasemanagement