Systeem instellingen

Selecteer Archief - systeembeheer - systeem instellingen.

Geldigheidsduur van het 'Wachtwoord'

De geldigheidsduur van de wachtwoorden worden in dagen opgegeven (maximaal 255dagen). Als een gebruiker inlogt en de laatste keer dat hij zijn wachtwoord veranderd heeft is langer geleden dan de geldigheidsduur dan wordt hij gedwongen een ander wachtwoord te kiezen. Als hier niets wordt ingevuld dan zijn de wachtwoorden onbeperkt geldig.
Naam van de onderneming
De Naam van de onderneming wordt getoond in de bovenbalk van de invoerschermen en op alle overzichten.
Hij is een kopie van de middelste regel in ´pakket upgrade´.
Identificatie gegevensbestand
Identificatie gegevensbestand kan gebruikt worden om onderscheid te maken tussen twee boekhoudingen. Als u bijvoorbeeld twee bedrijven heeft met een verschillend logo dan kunnen deze logo's op de factuur afgedrukt worden. Het identificatie gegevensbestand zorgt er dan voor dat het goede logo wordt afgedrukt.
Naam maatwerk library
Indien in een apart bestand afwijkende de lay-outs zijn aangemaakt voor rapport zoals factuur, offerte, bestellijst etc. dient in dit bestand te worden opgeslagen in dezelfde map waar Ohmega is geïnstalleerd. In dit invoerveld dient dan de naam van dit bestand te worden ingevuld.
Tekst op een brief hoofden
Hier kunt u een tekst invoeren, welke op facturen, offertes, bestellingen, etc. verschijnen.
Marges bij afdrukken.
Let op deze gelden voor alle rapporten. behalve de facturatie, die heeft zijn eigen marges.
back-up pad
Met de button kunt u de map opzoeken en aangeven waar u de back-up van uw datafile (gegevensbestand) wilt plaatsen, telkens als u op de desbetreffende button (5e van links in het boekhoudscherm) klikt.
Ga naar de juiste map en vul in als bestandsnaam 'abc' (of iets willekeurigs, het doet er niet toe).
De volgende twee check boxes spreken voor zich. Let wel deze werken alleen resp. bij opstarten van de eerste computer, of afsluiten van de laatste computer in een netwerk. Bij single user werken ze altijd.
In 'Word pad' geeft u aan als u rapporten zoals facturen offertes orders ed. in Word wilt afdrukken. Hier moet u het pad van het programma 'Word' aangeven.
Zoals bijv. C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\WINWORD.EXE
Page set up tonen bij afdrukken staat normaal aan.
Dit betekent dat u telkens wanneer u print het keuze scherm voor de printer te zien krijgt.
Indien u de andere radiobutton selecteert, zal dit keuzescherm ook verschijnen bij af te kunnen naar het scherm.
'Standaard naar scherm afdrukken'. Of en van de andere 2 keuzes, bepaalt waarbij elk geval druk, standaard naar toe wordt geprint.
Uiteraard kunt u dat bij elke wijzigen.
Decimale punt
Bij Decimale punt worden bedragen genoteerd als 1234.56. Bij 'Decimale komma' worden bedragen genoteerd als 1234,56.

gebruikers
privileges
privilege logboek
pakket upgrade
read write test
schoon gegevens bestand
rebuild indexes
ander omnis serienummer
wijzig wachtwoord
opnieuw inloggen
pagina instellingen
programma informatie
databasemanagement