Privilege logboek

Selecteer Archief - systeembeheer - privilegelogboek.

Hier kan een overzicht van de gebruikers waarvan de privileges gewijzigd zijn afgedrukt worden. Na het afdrukken kan desgewenst het logboek gewist worden.

gebruikers
privileges
systeem instellingen
pakket upgrade
read write test
schoon gegevens bestand
rebuild indexes
ander omnis serienummer
wijzig wachtwoord
opnieuw inloggen
pagina instellingen
programma informatie
databasemanagement