Gebruikers

Elke gebruiker kan zijn of haar eigen privileges krijgen.
Selecteer 'Archief - systeembeheer - gebruikers'.
Hier kunt u de gebruikers invoeren en hen een wachtwoord toekennen. (Dit laatste kunen zij ook zelf doen als u het wachtwoord leeg laat).
Maar u kunt ook een wachtwoord toekenne wast zij zelf kunnen wijzigen na inloggen.
Bij het inloggen verschijnen alle gebruikers in een lijstje waaruit een gebruiker zichzelf kan selecteren.
Vervolgens moet hij/zij zijn/haar wachtwoord intikken.
Een gebruiker kan op meerdere machines tegelijk, onder dezelfde naam inloggen.


privileges
privilege logboek
systeem instellingen
pakket upgrade
read write test
schoon gegevens bestand
rebuild indexes
ander omnis serienummer
wijzig wachtwoord
opnieuw inloggen
pagina instellingen
programma informatie
databasemanagement