Betaalsnelheid debiteuren

Selecteer Boekhouding - Debiteurenoverzichten - Betaalsnelheid (F6).In dit overzicht ziet u hoelang facturen gemiddeld open staan en na hoeveel dagen betaalde facturen gemiddeld betaald werden. De gemiddelden zijn gewogen naar factuurbedrag.

grootboekoverzichten algemeen
journaal
grootboekkaarten
balansen
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten