Aanmanen

In het aanmaanrapport kunnen per briefmodel een aantal vrije teksten worden opgenomen.

Ga hiervoor naar ' Boekhouding - stamgegevens - talen'
Selecteer de taal waarvoor u de aanmaanteksten wilt invoeren.
Let wel, in het bovenste vak van de standaardteksten voert u niets in, dat is een overzicht.

U voert verschillende malen de drie velden in, elke keer iets strenger.
- De eerste tekst (in "Kop") wordt in de kop van iedere pagina afgedrukt.
Bijvoorbeeld: Herinnering

- De tekst in "Subkop" wordt onder het adres afgedrukt (alleen op het eerste blad).
Bijvoorbeeld:
Geachte heer en/of mevrouw,
Uit onze administratie blijkt dat wij uw betaling(en) van onderstaande factu(u)r(en) nog niet hebben mogen ontvangen. Wij verzoeken u zorg te dragen voor spoedige betaling.

- De Tekst in "Staart" wordt onderaan het laatste blad van een debiteur afgedrukt.
Bijvoorbeeld: Mocht deze herinnering u betaling hebben gekruist, dan kunt u deze als niet verstuurd beschouwen.
Met vriendelijke groet,

Tussen Subkop en staart komen straks in d eaanmaningen de openstaand efacturen te staan.

U tabt dan verder en u begint opnieuw met een tweede, iets strengere tekst.
De debiteur krijgt automatisch een steeds strengere aanmaning,indien u wenst.

Zie ook de voorbeelden in 'boekhouddemo.df1',
Ga naar 'Boekhouding - stamgegevens - talen' en selecteer NL.
Tot zover het instellen van aanmaningen.

Nu het aanmanen zelf.
Selecteer dan 'Boekhouding - Debiteurenoverzichten - Aanmanen'.

In het eerste scherm kunt u de plaats van het adres op de aanmaning bepalen (zodat het adres voor de envelopperuit komt).
Tevens kunt u een jaarrente bepalen welke automatisch op de aanmaning komt en vanaf welke aanmaing dat gebeurt.
Ook kunt u hier een vast bedrag invullen wat op elke aanmaning moet komen.

U kunt aangeven dat alleen de facturen, welke over de betalingstermijn heen zijn (vervallen facturen) op de aanmaning komen.
Normaal komen ook de facturen in het overzicht die niet te laat zijn.

U kunt kiezen dat u alleen dee zware gevallen wilt aanmanen en dus "Aleen debiteuren met een factuurdatum voor" invullen.

Ook de datum van de aanmaning kunt u aanassen.

Meestal klkt u OK zonder Debiteur van/tot in te vullen.

U krijgt een lijstje met alle debiteuren die aangemaand moeten worden. Hierin kunt u selecteren welke debiteuren u echt wilt aanmanen.
Met de ctrl-toets ingedrukt kunt u eventueel facturen deselecteren en selecteren.
Hiernaar klikt u OK en de aanmaningen worden na elkaar afgedrukt.
Na het afdrukken krijgt u een lijstje met alle debiteuren die aangemaand zijn.
Hierin kunt u selecteren van welke debiteuren u het aanmaangetal wilt verhogen.
Als het aanmaangetal opgehoogd is zal bij deze debiteur de volgende keer een briefmodel met een hoger nummer gebruikt worden (strenger).
U kunt dus bij bepaalde klanten kiezen voor het niet ophogen van het aanmaangetal, zodat deze volgende keer aangemaand wordt, zij dezelfde tekst ontvangen (en niet. een strengere).
Als u in het boekstukkenscherm een betaling boekt van een debiteur met een aanmaangetal hoger dan nul, dan krijgt u de vraag of het aanmaangetal weer op nul gezet moet worden. U kunt het aanmaangetal ook in de debiteuren/crediteurenkaart veranderen.
Probeer het aanmanen zelf uit, door middel van uitprinten op scherm.

Aanmanen per factuur

Indien u kiest voor "Aanmanen per factuur" ontstaat geen verzamellijst met facturen maar worden copieen gemaakt van de bestaande facturen.

Dagen tussen de aanmaningen.

In "Boekhouding - stamgegevens - talen" kunt u ook aangeven in "Dagen na vorige aanmaning" hoeveeel dagen per debiteur moet zijn verstreken, voor de volgende aanmaning moet worden verstuurd.

 

 

grootboekoverzichten algemeen
journaal
grootboekkaarten
balansen
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten