ICL overzicht

Selecteer 'Boekhouding - debiteurenoverzichten - ICL-overzicht' (option/ctrl F5).
Op de ICL overzicht wordt voor iedere debiteur/crediteur uit een EG-land het omzetbedrag in de opgegeven periode samen met zijn BTW-nummer afgedrukt.
Ook hiervoor geldt weer dat alleen de grootboekrekeningen worden opgeteld die aangemerkt zijn als 'kosten/inkoop/omzet rekening'.

grootboekoverzichten algemeen
journaal
grootboekkaarten
balansen
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten