Ouderdomsanalyse debiteuren

Selecteer Boekhouding - debiteurenoverzichten - ouderdomsanalyse (F5).
De ouderdomsanalyse is hetzelfde als het openstaande postenoverzicht, alleen worden de facturen hier ook nog uitgesplitst naar ouderdomscategorie. Selectie van factuurdatum is hier niet mogelijk. Bij 'datum' geeft u op ten opzichte van welke datum u de ouderdom wilt berekenen. Standaard wordt de indeling 30, 60 en 90 dagen gebruikt. Deze indeling kunt u desgewenst zelf aanpassen bij 'kolomindeling' in dagen.

grootboekoverzichten algemeen
journaal
grootboekkaarten
balansen
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten