Openstaande posten debiteuren

Selecteer Boekhouding - Debiteurenoverzichten - Openstaande posten (F3).

Op de openstaande postenoverzichten van debiteuren worden de facturen afgedrukt die aan het einde van een op te geven periode openstaan.
Als bij 'Toon open saldo eind periode' niets wordt ingevuld, worden de facturen die nu openstaan afgedrukt.
Als u gebruik maakt van de periodeselectie of van 'Toon open saldo eind periode', moet u bij de periodes zowel jaartal als periode invullen. Voor periode 6 van 2005 vult u dan 200506 in.
U kunt ook de openstaande posten van de debiteuren uit één bepaald land afdrukken.
Naast de periodeselectie is het ook mogelijk de facturen voor of op een bepaalde factuurdatum te selecteren.
Of op de openstaande posten binnen een range van verkoopfacturen.

grootboekoverzichten algemeen
journaal
grootboekkaarten
balansen
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten