Omzet overzicht debiteuren

Selecteer Boekhouding - Debiteurenoverzichten - Omzetoverzicht (F2).

Van de debiteuren kan een omzetoverzicht afgedrukt worden.
Per debiteur wordt hier de omzet in euro's, gedurende de opgegeven periode afgedrukt. Het is mogelijk om alleen de debiteuren van één land af te drukken.
Houdt er wel rekening mee dat alleen de bedragen, van grootboekrekeningen worden opgeteld, welke zijn aangemerkt als kosten/ inkoop/omzetrekening.
Het is dan ook aanbevolen, als u wilt en verliesrekening als zodanig in te voeren.
Een uitzondering kan zijn bij voorbeeld 'verzendkosten', de wijze U zegt u gewoonlijk op 'gewone de rekening'.
Verzendkosten wilt u meestal niet mee rekenen met de omzet van een debiteur of crediteur.

grootboekoverzichten algemeen
journaal
grootboekkaarten
balansen
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten