BTW-aangifte

Let op, u kunt tijdens het boeken fouten maken die bewerkstelligen, dat de BTWaangifte niet klopt.
Het is niet leuk als u daar in de laatste week van het kwartaal achter komt.
U moet dan in heel korte tijd de fout opsporen, in de boekingen van een heel kwartaal.

Beter tussentijds de BTW aangifte afdrukken op scherm ter controle

Het is heel weinig werk.

Selecteer 'Boekhouding - grootboekoverzichten - BTW aangifte' (option/ctrl F3).
Via de BTW aangifte kan de informatie afgedrukt worden die nodig is voor het invullen van het aangiftebiljet omzetbelasting.
Per BTW-rubriek wordt hier een bedrag afgedrukt.
Dit bedrag is de som van de saldi van de grootboekrekeningen die bij deze BTW-rubriek behoren over de opgegeven periode.
Voorbeeld: Ga naar ´Boekhouding - stamgegevens - grootboekrekeningen´
Zoek
Typ F12 (functietoets) en selecteert de groot boek rekening "Omzet hoge BTW"..
U ziet dat deze grootboekrekening de BTW rubriek 1A1 bevat.
Alle grootboekrekeningen die deze de BTW rubriek 1A1 bevatten, worden bij elkaar opgeteld op de BTW aangifte in de eerste kolom de.
Let dus, bij het inboeken van een boekstuk, dat indien U boekt op een groot boek rekening met de rubriek 1A1, u tevens boekt op een groot boek rekening met rubriek 1A2. en (Omzet hoog' en 'BTW hoog').

Indien u fouten heeft in de BTWaangifte:
Ga naar "Boekhouding - stamgegevens - grootboekrekeningen".
Druk af op scherm.
Kijk naar de kolom "BTW rubriek" en controleer het volgende.
-Nooit een BTW rubriek aan kosten- of inkooprekeningen.
-Alleen BTW rubrieken aan BTW-rekeningen en omzetrekeningen.
BTW rekeningen zijn rekeningen van "te betalen" of "te ontvangen BTW"
Dus niet "Betaalde/ontvangen BTW"of BTW saldo".
Wijzig eventueel de grootboekrekeningen.
De volgende mogelijke oorzaken van fouten zijn dat er geboekt is in een combinatie van "hoge BTW"en "lage BTW" binnen één boekstuk.
Indien de verdeelsleutel DEHOOG is gebruikt en de omzet wordt geboekt op een "Omzetrekening lage BTW" (met rubriek 1B2) gaat het fout.
Om te lokaliseren waar de fout zit, begint u met afdrukken op scherm van de BTW aangifte van één maand.
Controleer of deze goed is. Doe dan de volgende maand. etc.
Zo lokaliseert u in welke maand de fout zit.
Indien u dat weet kunt u de verkoopboekstukken van die maand controleren.
Kijk bijv. of er niet geboekt is op "BTW laag" en "Omzet hoog"

grootboekoverzichten algemeen
journaal
grootboekkaarten
balansen
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten