Balansen

Selecteer 'Boekhouding - Grootboekoverzichten - Balansen'.
Via deze optie kunnen overzichten zoals balans, resultatenrekening, proefbalans etc. afgedrukt worden.
Uit de lijst bovenaan het scherm kiest u het overzicht dat u wilt afdrukken.
Er kan een periodeselectie opgegeven worden. Het beginsaldo is dan het saldo aan het begin van periode laag en niet het saldo van periode nul.
Ook kunt u hier opgeven of u de balans met of zonder groepering wilt afdrukken.
Rapportagemodule.
Hoe deze rapporten zijn opgebouwd, kunt u zien onder 'Rapportagemodule'.
U kunt hier ook zelf rapportages aanmaken, indien u wenst, bijv. 'Winst & Verlies per kwartaal.
Zie ook het menu 'Rapportagemodule'. U kunt daar een bestaand overzicht kopiëren en aanpassen naar uw wens.

grootboekoverzichten algemeen
journaal
grootboekkaarten
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten