Grootboekkaarten

Selecteer Boekhouding - Grootboekoverzichten - Grootboekkaarten
Het overzicht Grootboekkaart geeft een overzicht van de mutaties in een bepaald boekjaar gesorteerd naar grootboekrekening. Er kan een range van af te drukken grootboeknummers en perioden opgegeven worden. (gebruik F12).
Let op indien u alleen de gegevens van dit jaar wilt zien, kunt u eventueel 'Beginsaldo afdrukken' uitschakelen.

Grootboekkaarten naar spreadsheet

Ook kunt u een grootboekoverzicht exporteren naar een spreadsheet.
Selecteer Boekhouding - Grootboekoverzichten - Grootboekkaarten
Vul de gewenste grootboekrekening in, in "Rekeningnummer laag" en "Rekeningnummer hoog" dezelfde. Bijvoorbeeld 80125
Vul ook de periodes(maanden) in
Ook hier overwegen of u "Beginsaldo afdrukken" uit wilt zetten.
Klik OK
Afdrukken naar bestand.
Geef de naam op van het exportbestand, gelijk aan de grootboekrekening dus bijv. 80125. OK (onthoud waar u het heeft opgeslagen)
Kies dan voor "Delimited (tabs)" OK OK

Open een spreadsheet .
Importeer het bestand met Tab gescheiden beginnend in bijvoorbeeld cel A1.
U ziet dan in de kolommen:
A Boekdatum
B boekstuknummer
C Periode
D Regelomschrijving
E Bedragen debet
F Bedragen credit

Selecteer de eerste lege cel in kolom E
Doe autosom van de gehele kolom

Selecteer de eerste lege cel in kolom F
Doe autosom van de gehele kolom
Een regel daaronder

Onderste cell F min onerste cel E (saldo)
Ook die formule vervangen door de vaste waarde.
Selecteer één van de twee totalen.
Invoegen hele rij.
Typ in kolom D "Saldo" en verplaats het saldo naar de juiste plaats in kolom E of F.
Indien het saldo negatief is moet het minteken weg en het bedrag in de andere kolom worden geplaatst.

Doe eventueel ter controle nog twee keer autosom.
grootboekoverzichten algemeen
journaal
balansen
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten