Journaal

Selecteer 'Boekhouding - Grootboekoverzichten - Journaal'.
Het journaal geeft een overzicht van de ingevoerde boekstukken van een bepaald boekjaar.
Het is mogelijk alleen de boekstukken van een bepaald dagboek af te drukken. Als een bepaald dagboek is geselecteerd kan bovendien een range af te drukken boekstuk-nummers geselecteerd worden.
Dus heeft u vorige keer afgedrukt in dagboek 10 tot 041000025 dan vult u eerst dagboeknummer 10 in en dan verandert u het eerste boekstuk in 041000000026
Een journaal kan ook vanaf een bepaalde datum afgedrukt worden. Dit kunt u bijv. gebruiken als u de boekstukken wilt controleren die vanaf een bepaalde datum zijn ingevoerd of gewijzigd. Deze datum slaat op de systeemdatum van de computer ten tijde van het invoeren of wijzigen van het boekstuk en niet op de valutadatum van het boekstuk
Nog sneller selecteert u indien u de periodes (maanden) invult.

grootboekoverzichten algemeen
grootboekkaarten
balansen
btw aangifte
debiteurenoverzichten
saldilijst dedbiteuren
omzetoverzicht debiteuren
openstaande posten debiteuren
factuuroverzicht debiteuren
ouderdomsanalyse debiteuren
icl overzicht
btwlijsten debiteuren
aanmanen
betaalsnelheid debiteuren
betaaloverzicht debiteuren
omzet per artikel
statistiek verkoop facturen
debiteurenkaarten
crediteurenoverzichten