Kassabonnen

In Ohmega is het ook mogelijk verkopen direct te boeken naar de grootboekrekening ' Kas' of 'Pinbetalingen onderweg'.
Uiteraard kunt u van elke verkoop een factuur maken en deze afboeken in het kas- of bankboek, dit is echter een omslachtige manier.
De module ' Kasbonnen' voorziet hierin.
U dient hiervoor aan te maken:
-Grootboekrekening ' Pin betalingen onderweg'
-Verdeelsleutel 'Kasbetalingen'
-Verdeelsleutel 'Pinbetalingen'
-Dagboek 'Pin betalingen onderweg' (het dagboek ' Kas' bestaat reeds)
Let wel in het rekeningschema van Ohmega zijn deze zaken al ingevoerd, controleer dat eerst.

Grootboekrekening ' Pinbetalingen onderweg'
Ga naar het menu 'Boekhouding - stamgegevens - Grootboekrekeningen'
Klik 'Invoer' en maak een grootboekrekening aan genaamd 'Pin betalingen onderweg'.
'Balansrekening' en 'Gewonde rekening'.
Uiteraard geen BTW-rubriek.

Verdeelsleutel 'Kasbetalingen'
Ga naar het menu 'Boekhouding - stamgegevens - verdeelsleutels'
Selecteer de verdeelsleutel 'Facturatie gemengd'.
Ga dan naar het menu 'verdeelsleutels'.
Klik ' Dupliceer'. Daarna klik 'Yes'.
Een nieuwe verdeelsleutel ontstaat.
Klik 'Wijzig'.
Verander de code in KASBON en de omschrijving in 'Kasbon'.
Verander de bovenste regel in het onderste veld als volgt:
Ga op de bovenste regel in de lijst staan (Debiteuren)
Klik in het vak 'Grootboekrekening>
Maak dat vak leeg.
F12
Kies de grootboekrekening ' Kas'.

Verdeelsleutel 'Pinbetalingen'

Dit gaat op exact de zelfde manier. (dupliceer weer "Facturatie gemengd"
Alleen verandert u 'Debiteuren' in de bovenste regel niet voor de grootboekrekening 'Kas' maar voor de zo juist aangemaakt grootboekrekening 'Pinbetalingen onderweg'.
Code bijv. 'PIN'. Omschrijving: "Pinbetalingen"

Dagboek 'Pinbetalingen onderweg'.

Ga naar het menu 'Boekhouding - stamgegevens - dagboeken'
Maak een dagboek aan 'Pinbetalingen onderweg'
Memoriaal.
Toon boekstuknummer.
Tegenrekening: de zo juist aangemaakte gr b rek. 'Pinbetalingen onderweg'.
Verder kunt u alles leeg laten.

Ga dan naar het menu 'Boekhouding - diversen - Instellingen boekhouding'.
Dagboek kasbetalingen: F12 Dagboek 'Kas'
Dagboek pinbetalingen: F12 Dagboek 'Pinbetalingen onderweg'.
De verdeelsleutels daaronder spreken voor zich. Ook ophalen met F12.
'Laatst gebruikte kas/pinbonnummer' kunt u leeg laten, of indien u bij een bepaalt nummer wilt beginnen, vult u dat hier in (min 1).

Het is, indien u op bovenstaande wijze wilt werken, wel nodig dat u alle artikelen, een BTW-code geeft (in 'Stamgegevens - artikelen/uren)'.
0 voor Nul BTW
1 voor Lage BTW
2 voor hoge BTW

Nieuwe administratie
Instellingen boekhouding
Opzetten grootboekadministratie
Grootboekrekeningen
Dagboeken
Rekeninggroepen
BTW rubrieken
Opzetten debiteuren crediteurenadministratis
Talen
Landen
Debiteuren crediteuren
Beginbalans invoeren
Openstaande debiteuren
Openstaande crediteuren
Factuur lay out
Betalingscondities