Openstaande crediteuren bij de start van uw boekhouding.

Bij het opzetten van een nieuwe boekhouding moet meestal een bestaande beginbalans ingeboekt worden. (Zie ook het schuin gedrukte onderaan deze pagina).
Deze beginbalans bestaat onder andere uit openstaande debiteuren, openstaande crediteuren en overige balansposten.

Eerst boekt u de openstaande crediteuren (niet betaalde inkoopfacturen op de eerste datum van uw boekhouding) in, in het inkoopboek.
Ga naar
Boekstukken - invoer - dagboek 50 (inkoop)
Vervolgens vult u de crediteur in. 
Haal deze op met F12 of het eerste deel van de dcrediteurencode.
Indien een de leverancier nog niet in de lijst staat, kunt u die direct invoeren door in de lijst rechtsboven te klikken op "invoer"
Voer eventueel crediteuren in zonder al te veel gegevens, bijvoorbeeld alleen een code en een naam. U kunt altijd later nog gegevens toevoegen aan de crediteurenkaart.
Dat is vooral een goed idee als de crediteur niet meer vaak voorkomt.
Verander de verdeelsleutel in BEGIF (Beginbalans inkooppfacturen, (typ alleen b TAB ) in.
U voert het totaalbedrag van de factuur in, inclusief BTW,u boekt geen BTW regel en de grootboekrekening op de tweede regel is automatisch "kruisposten crediteuren". OK
U kunt nu achter elkaar de openstaande posten inboeken, iedere factuur in een nieuw boekstuk. Steeds met bovengenoemde verdeelsleutel..

Het totaal van alle op de begindatum openstaande posten, voert u, als u het nog niet gedaan heeft, straks in, in het memoriaal in het boekstuk 'beginbalans'. U boekt dit totaal bedrag op rek. 'Kruisposten crediteuren'.

Steeds na klikken OK opent een nieuw boekstuk.
Dat betekent dat als een nieuw boekstuk opent het maar u klaar bent, u dient te klikken op "annuleer".


Ook kunt u besluiten, bovenstaande allemaal niet in te voeren.
Maar alleen in de beginbalans alles te boeken op "kruisposten crediteuren"
Dan staan niet alle facturen los in uw boekhouding. (Wel straks de nieuwe facturen)
In dat geval dient u bij het verwerken van uw bankafschrift, betalingen, die u herkent als zijnde "van oude facturen" te boeken op" kruisposten d\crediteuren".
Voordeel: U hoeft nu niet alle facturen één voor één in te boeken.
Nadeel:
De oude facturen staan niet apart in openstaande posten.
Veel gebruikers kiezen hier echter voor.

Nieuwe administratie
Instellingen boekhouding
Opzetten grootboekadministratie
Grootboekrekeningen
Dagboeken
Rekeninggroepen
BTW rubrieken
Opzetten debiteuren crediteurenadministratis
Talen
Landen
Debiteuren crediteuren
Beginbalans invoeren
Openstaande debiteuren
Kassabonnen
Factuur lay out
Betalingscondities