Beginbalans.

Let wel: In Ohmega kunt u altijd boekstukken en facturen wijzigen/aanpassen.

DUS

U hoeft niet bij het begin al, de gehele beginbalans in te voeren.
Beginbalans, is de eindbalans van uw vorige boekhoudpakket of de begintoestand van uw nieuwe bedrijf.
De volledige beginbalans kan ook nog na een half jaar worden ingevoerd.

Maar wel nuttig is het als de beginstand van de bank(en) en de kas ingevoerd is.
Dan kunt u direct bank en kas verwerken in de boekhouding zodanig dat steeds het bank- of kassaldo klopt.

Wij gaan er van uit dat u in "Boekhouding -stamgegevens - grootboekrekeningen"de juiste rekeningen heeft ingevoerd.
U heeft daar de rekening "Kas" en één of meer bank-grootboekrekeningen.
(Zie ook het hoofsdstuk "Administratie opzetten - dagboeken")
Prnt even de grootboekrekeningen af via "Boekhouding -stamgegevens - grootboekrekeningen" Afdruk.
Is makkelijk voor straks.

Klik de button "Boekstukken" (potloodje)
Invoer
Dagboek 99 (of F12 en dubbelklik memoriaal)
Boekstukomschrijving "Beginbalans"
Vervaldatum:De datum waarop u begint.
Periode xxxx00 (xxxx is het jaar waarin u begint)

Soortboeking
gkas
tab
Bedrag
Voer uw kasgeld in op dag 1 (voer gerust even € 10 in als u geen echte kas heeft)
TAB
Soort boeking
Grootboekrekening van een bank waarvan u het beginsaldo weet.
TAB
Beginbedrag van die bank.
Zo kunt u alle banken waarvan u het beginbedrag weet, invoeren.
Omdat u nog niet de hele beginbalans invoert, boekt u het verschil in de onderste lege regel naar vraagposten (gvraa)
Dan is toch voorlopig het boekstuk in evenwicht.
Later weet u meer van de beginbalans.
U zoekt dan het boekstuk op met
Zoek
xx99 (xx zijn de laatste twee cijfers van het jaar) (99 is het dagboek)
Wijzig.
Selecteer de regel op vraagposten.
Soort boeking
een x
TAB
en die regel verdwijnt.
Voer weer een paar regels in die u inmiddels weet en boek weer het restant naar vraagposten (gvraa).
Als u de beginbalans compleet afgemaakt heeft u natuurlijk vraagposten niet meer nodig.
Dan is "Kapitaal" of "Reserves"het restant"