Debiteuren/crediteuren

Selecteer Boekhouding -Debiteuren/Crediteuren of klik de button met de handjes.
Let wel, code en Naam is in principe voldoende, u beslist zelf welke gegevens u nog meer invult.
Als u van de facturatie module gebruikt maakt, dient u minimaal naam en postadres in te vullen.
Klantcode
Dit is alfanumeriek en kan maximaal 10 posities bevatten.
Advies: Houd een systeem aan hiervoor b.v. eerste drie letters van de naam en de eerste drie letters van de woonplaats, Pietersen uit Amsterdam wordt dan 'PIEAMS'. Namelijk, indien u een klant ´ophaalt´ straks in de boekstukken of de facturatie wordt altijd gezocht op klantcode. Het is dus zaak dat u die klantcode weet. Op deze manier kunt u hem goed onthouden.
Naam
Dit is de naam van de debiteur/crediteur en kan maximaal 30 posities bevatten
De meeste velden spreken voor zich .
Dus hierna alleen de bijzonderheden.

Postadres
Indien u na het intypen van de plaatsnaam een paar maal tabt, wordt automatisch het postadres ingevuld.
Dit wordt afgedrukt op de facturen en aanmaningen.
U kunt dit adres handmatig wijzigen, bijv. indien er sprake is van een postbus.
De buttons achter telefoon en fax, openen resp. een e-mail of copieeren hettelefoonnummer naar het klembord.
Tevens gaat uw telefoonsoftware automatisch bellen indien u d ejuist etelefoonsoftware heeft geinstalleerd.
Naam bij bank
Dient voor het telebankieren indien de ten naamstelling bij de bank afwijkt van de naam.
Categorièn
Hiermee kunt u de deb/cred een kenmerk geven.
Dit kunt u later weer gebruiken bij overzichten en telebankieren.
Zie 'Boekhouding - debiteurenoverzichten - openstaande posten'. Daar kunt u ook selecteren op een categorie.

BTW-nummer
Wordt gebruikt in het ICL-overzicht. en afgedrukt op de facturen.
Schermtekst
Wordt als melding getoond als een debiteur/crediteur opgehaald wordt in een ander scherm. Als hier niets wordt ingevuld wordt er ook niets getoond.
SWIFT Code bank
Als een crediteur een buitenlandse crediteur is en u wilt hem via telebankieren betalen dan vult u bij 'SWIFT code bank' de SWIFT code van zijn bank in.
Verdeelsleutels debiteuren en crediteuren
D
eze bepalen welke boekstukregels er aangemaakt gaan worden bij het invoeren van verkoop- en inkoopfacturen.
Extra tekst fact.
Hier kunt u een tekst opgeven die op alle facturen van deze debiteur afgedrukt wordt.
Notities debiteurenbewaking
Deze worden afgedrukt op de openstaande postenlijst.
Geen telebankieren
Als dit is aangeklikt dan komen de vervallen facturen van de crediteur niet voor in de te betalen facturen bij telebankieren.
Dit is bijv. handig bij leveranciers die automatische incasso bij u plegen.
Aanmaangetal
Hier kunt u zien wat de status is van het aanmanen (d.w.z. wat de laatste brief is geweest bij het aanmanen).
Extra valuta op factuur
Hier kunt u op de factuur ook het bedrag in valuta vermelden, deze kan opgehaald worden met F12, indien ingevoerd in 'Boekhouding - stamgegevens - valuta'.

Nieuwe administratie
Instellingen boekhouding
Opzetten grootboekadministratie
Grootboekrekeningen
Dagboeken
Rekeninggroepen
BTW rubrieken
Opzetten debiteuren crediteurenadministratis
Talen
Landen
Beginbalans invoeren
Openstaande debiteuren
Openstaande crediteuren
Kassabonnen
Factuur lay out
Betalingscondities