Dagboeken

Wij adviseren de bestaande dagboeken te handhaven en alleen eventueel dagboeken te wijzigen en toe te voegen.
Selecteer 'Boekhouding - stamgegevens - dagboeken'.
Kas-, bank- en giroboek
Deze hebben altijd een tegenrekening. Het kasboek heeft als tegenrekening de rekening kas.
Voor elke bank(grootboek)rekening dient een dagboek te worden aangemaakt. U kunt de omschrijving van het dagboek gelijk houden als de omschrijving van de bijbehorende grootboekrekening. Deze grootboekrekening vult u uiteraard onder in als tegenrekening.
Verkoopboek
Hier worden de verkoopfacturen ingevoerd. Dit kan zowel via 'Boekstukken' als via 'Facturatie' gebeuren. Bij 'Boekhouding - diversen - instellingen boekhouding' kan opgegeven worden welk dagboek, het dagboek voor de facturatie is. Een Verkoopboek heeft geen tegenrekening.
Inkoopboek
Hier worden de inkoopfacturen ingevoerd. . Een Inkoopboek heeft geen tegenrekening (deze wordt steeds meegeleverd door de verdeelsleutel).
Memoriaal
Hier worden de overige boekingen verricht. Een tegenrekening is niet verplicht.
Behalve in memoriaaldagboeken die te maken hebben met telebankieren ´geld onderweg´en ´incasso onderweg´
Toon boekstuknummer tijdens invoeren
Zorgt ervoor dat het boekstuknummer al wordt toegekend bij het selecteren van het dagboek.
Als er meerdere gebruikers tegelijk in een dagboek aan het boeken zijn kan deze optie beter uit staan.
Het kan geen kwaad maar het kan verwarring zaaien als u OK hebt geklikt en door een andere gebruiker het boekstuknummer anders wordt als wat u oorspronkelijk zag.
Indien nooit meerderen tegelijk in het zelfde dagboek werken, kunt u het gerust aankruisen.
Standaard teken wisselen bij boeken
Bij het inboeken van ontvangsten in bijvoorbeeld een kasboek moeten deze ontvangsten credit geboekt worden.
Dit kan door een negatief bedrag in te vullen (minteken er voor).
Als er echter veel meer ontvangsten dan uitgaven in een dagboek geboekt worden dan kan standaard teken wisselen bij boeken aangekruist worden. In dat geval worden ontvangsten positief en uitgaven negatief ingeboekt.
Laat dit eventueel leeg en kruis het later aan indien u zich ergert aan de hoeveelheid mintekens welke u moet typen.
Doornummeren na jaarafsluiting
Doornummeren na jaarafsluiting geeft aan dat het volgnummer van het eerste boekstuk van het nieuwe jaar niet bij één moet beginnen, maar bij het laatste volgnummer van het oude jaar +1.
U kruist dit alleen aan bij banken welke doornummeren aan het begin van het jaar.
Tegenrekening
De tegenrekening hoeft alleen ingevuld te worden bij 'Kas-, bank- en giroboek' en in het dagboek memoriaal, waarop betalingen via telebankieren geboekt worden. Nooit twee dagboeken met de zelfde tegenrekening.
Laatst gebruikte boekstuknummer
Bij het invoeren van een boekstuk krijgt dit boekstuk het laatst gebruikte boekstuknummer + 1 van het betreffende jaar.
Het systeem zorgt er zelf voor dat er geen dubbele boekstuknummers worden toegekend. In het facturatiescherm kan het boekstuknummer niet zelf opgegeven worden.
Bij bankboeken voert u hier het nummer in van het eerste bankafschrift - 1 wat u in Ohmega gaat inboeken.
U voert immers één boekstuk in per bankafschrift en het is prettig indien de nummering in Ohmega en die van het afschrift gelijk lopen.
Bladert u even door de dagboeken en kijk welke tegenrekeningen zijn gebruikt.
Het principe is dat, bij bankrekebningen, de omschrijving van het dagboek gelijk is aan de omschrijving van de bankrekening.
Dus bijvoorbeeld
Dagboek "ING
Tegenrekening"ING"
U kunt een grootboekrekening toevoegen of (van naam) wijzigen in "Boekhouding - stamgegevens- grootboekrekeningen"
Probeer eerst even Zoek F12
U ziet dan snel welke grootboekrekening u wilt wijzigen.
Naam en nummer kunnen worden gewijzigd.
Ook kunt u er eentje toevoegen. (Altijd Liquiditeit en Gewone rekening)Ga dan weer naar
'Boekhouding - stamgegevens - dagboeken'
En zorg dat het juiste dagboek de juiste tegenrekening heeft.
Let op, naam dagboek gelijk aan naam tegenrekening.
Klik eventueel wijzig en verander de naam van het dagboek en/of tegenrekening.

Nieuwe administratie
Instellingen boekhouding
Opzetten grootboekadministratie
Grootboekrekeningen
Rekeninggroepen
BTW rubrieken
Opzetten debiteuren crediteurenadministratis
Talen
Landen
Debiteuren crediteuren
Beginbalans invoeren
Openstaande debiteuren
Openstaande crediteuren
Kassabonnen
Factuur lay out
Betalingscondities