Grootboekrekeningen

Selecteer 'Boekhouding - stamgegevens - grootboekrekening'.
Klik 'Invoer'
Rekeningnummer
Vult u een grootboekrekeningnummer in, dit kan maximaal 7 posities zijn.
Omschrijving
Hier vult u de omschrijving van deze grootboekrekening in, dit kan maximaal 30 posities zijn.
BTW-rubriek
Dit is bedoeld voor de BTW-aangifte. Hier vult u de code van de BTW-rubriek in. Bijvoorbeeld de 1A1 bij alle omzetrekeningen voor omzet met hoge BTW. (Vooraf aangemaakt. Ook in stamgegevens)
Let wel, uw BTW aangifte is niets anders dan een optelling van grootboekrekeningen met de bijpassende BTW rubriek.
Op uw BTWaangifte bevindt zich een post 1a ( Omzet BTWhoog) en (BTWhoog)
In Ohmega is dit resp. 1A1 en 1A2
Dat wil zeggen dat als grootboekrekeningen met de BTW rubriek 1A1 worden opgeteld op de BTW aangifte onder de kolom 'Omzet hoge BTW'.
Ken in Nederland nooit een BTW- rubriek toe aan verliesrekeningen.
Dus nooit aan rekeningen van onkosten en inkopen.
Wel aan grootboekrekeningen van omzet.

Rekeninggroep
Kunt u later nog toekennen.
Grootboekrekeningen kunnen op drie niveaus gegroepeerd worden. Deze 'rekeninggroepen' worden gebruikt in de balans en de W&V rekening.. Van iedere groep wordt een subtotaal afgedrukt.
Voorbeeld:
In de demodata file (boekhouddemo.df1) kunt u balans en W&V afdrukken met 'Lege regels ook afdrukken'. Vergelijk de indeling van het resultaat met de rekening groepen. in ´Boekhouding - stamgegevens - rekeninggroepen - afdruk'
Niveau twee moet beginnen met niveau één, niveau drie moet beginnen met niveau twee.
Dus indien niveau één is 'A', moet niveau twee beginnen met A.
Indien niveau twee is A1, moet niveau drie beginnen met A1.

De rekeningengroepen hebben geen invloed op een boekhouding.
U merkt er alleen niets van in de afdrukken van de balans en de verlies en winstrekening.
Kent u ze gerust toe.
U kunt niets fout doen.
Druk tijdens het invoeren van de groepen wel regelmatig een balans en een winst en verlies rekening af op scherm.
Als u aan klikt:
Rekening groepen afdrukken
en
Lege regels ook afdrukken
ziet u direct steeds het resultaat van wat u gedaan heeft.

Hierna voert u de radiobuttons aan rechts in.
Eerst bepaalt u of het een balans of W&V rekening is.
Liquiditeit is het zelfde als balansrekening, maar dan voor kas- en bankrekeningen.
Daarna stelt u de radiobuttons daaronder in.

Debiteuren- of crediteurenrekening
(U gebruikt deze rediobuttons zelden. Ze staan standaard in uw rekeningschema.)
Als dit is aangekruist dan kan er niet rechtstreeks op deze rekening geboekt worden maar moet een boeking altijd via het inkoop- of verkoopboek lopen.
Ook kon komen de posten op deze grootboekrekeningen in de rapporten 'openstaande posten'.
Dit betreft alleen de grootboekrekeningen crediteuren en debiteuren, de rekeningen 'kruispost debiteuren en 'kruispost crediteuren' zijn gewone rekeningen!

BTW rekening
Als dit is aangekruist dan worden de bedragen die op deze rekening worden geboekt afgedrukt op de BTW lijsten in de tweede kolom..
Het komt er op neer dat indien een BTW-rubriek uit de tweede kolom (xx2) is toegekend ook de radiobutton 'BTW rekening´ moet zijn aangemerkt.
Dus geen BTW rekeningen zijn bijv. 'Betaalde/ontvangen BTW´, ´Saldo BTW´ ed. Alleen de rekeningen die betrekking hebben op de aangifte.
Ook hier heeft dus zelden mee te maken, omdat het standaard in het rekeningschema van Ohmega staat.

Kosten/inkoop/omzetrekening

Geeft aan of u het bedrag al of niet wilt laten meetellen in de omzet. Deze omzet wordt gebruikt in de omzetoverzichten van debiteuren en crediteuren, in het ICL-overzicht, het ICV-overzicht en de BTW lijsten.
U kunt bijv. de meeste inkoop- verkoop- en kostenrekeningen zetten op 'kosten/inkoop/omzet" .
Eigenlijk vrijwel alle W&V rekeningen.
Maar bijv. verzendkosten op 'gewone rekening, omdat u die niet in de 'overzichten per klant' wilt hebben. Let wel 'gewone rekeningen' komen wel in de boekhouding alleen niet op deze bijzondere overzichten. (zoals ICV- en ICL lijsten).

Nieuwe administratie
Instellingen boekhouding
Opzetten grootboekadministratie
Dagboeken
Rekeninggroepen
BTW rubrieken
Opzetten debiteuren crediteurenadministratis
Talen
Landen
Debiteuren crediteuren
Beginbalans invoeren
Openstaande debiteuren
Openstaande crediteuren
Kassabonnen
Factuur lay out
Betalingscondities