Opzetten grootboekadministratie

Voor het opzetten van een grootboekadministratie moeten de volgende schermen ingevuld worden :
-Grootboekrekeningen,
-Dagboeken
-BTW- rubrieken en
-Rekeninggroepen.

Deze schermen vindt u onder 'Boekhouding - stamgegevens.'.

De grootboek rekeningen, dagboeken, BTW-rubrieken en rekeninggroepen zijn al ingevuld.
Wijzig bij voorkeur zo veel mogelijk de bestaande grootboekrekeningen, vooral debiteuren, crediteuren en BTW-rekeningen.
Dit, omdat hier bepaalde instellingen in staan. U kunt gewoon de rekeningnummers en omschrijvingen veranderen.
Voeg daarna de rest toe.

Geef de meeste winst en verliesrekeningen het kenmerk 'Kosten/inkoop/omzer rekening'>
Dit bewerkstelligt dat de posten op deze grootboekrekeningen meetellen in de omzetoverzichten van debiteuren en crediteuren.
tevens komen deze posten op de ICK- en ICVlijsten.
Sommige grootboekrekeningen zijn 'Normale rekeningen' omdat u die misschien niet mee wilt laten tellen.
Zoals bijvoorbeeld verzendkosten.

Geef alleen BTWrekeningen en Omzet rekeningen een BTWrubriek.
(De BTWrekeningen welke reeds in Ohmega staan, hebben deze al standaard.)
Nooit een BTWrubriek toekennen aan onkosten- of inkooprekeningen in een Nederlandse boekhouding.

Nieuwe administratie
Instellingen boekhouding
Grootboekrekeningen
Dagboeken
Rekeninggroepen
BTW rubrieken
Opzetten debiteuren crediteurenadministratis
Talen
Landen
Debiteuren crediteuren
Beginbalans invoeren
Openstaande debiteuren
Openstaande crediteuren
Kassabonnen
Factuur lay out
Betalingscondities