Instellingen boekhouding

Klik het menu 'Boekhouding - diversen - instellingen Boekhouding'.

Huidig boekjaar
Geeft aan in welk boekjaar er in principe geboekt wordt. Tijdens het boeken is het mogelijk in een boekstuk of factuur, hier van af te wijken en een ander jaar te kiezen, hier stelt u alleen in welk jaar steeds standaard wordt gekozen.
Open vanaf periode (gebruikelijk is: de maand van het jaar)
Geeft per boekjaar aan welke perioden er nog vrij zijn. De perioden daarvoor worden geblokkeerd. Daar kan niet meer in geboekt worden. Geblokkeerde perioden kunnen overigens wel weer vrij gegeven worden (door degene met de juiste privileges).Laat u in het begin rustig deze velden leeg.
Standaard land bij debiteuren/crediteuren.
Geeft aan in welk land een nieuwe debiteur/crediteur in principe wordt ingedeeld.
Uiteraard is dat per klant of leverancier te wijzigen.
Eigen BTW nummer
Wordt afgedrukt op facturen aan buitenlandse bedrijven.
BTW Hoog en Laag.
Hier kunnen de hoge en de lage BTW-percentages gewijzigd worden.
Boekstukken facturatie comprimeren,
Als dit is aangekruist dan zullen alle factuurregels met dezelfde grootboekrekening van een verkoopfactuur uit de facturatiemodule gezamenlijk één boekstukregel in het bijbehorende boekstuk krijgen.
Als 'Boekstukken facturatie comprimeren' niet is aangekruist dan krijgt iedere factuurregel een eigen boekstukregel. In de omschrijving van die boekstuk-regel worden de eerste 30 posities van de factuurregel overgenomen.
Als u weinig lange facturen met veel regels heeft, kunt u dit beter niet aankruisen.
Valutadatum.
Hier heeft u 3 keuzes, 'Vrij', 'In boekjaar' of 'In boekperiode.
Wij adviseren ´In boekjaar´

Tabblad 'debiteuren'
Extra zoekveld verkoopfacturen.
Hier kunt u een extra invoerveld aanmaken in de debiteuren waarop gezocht kan worden in de facturatie en de boekstukken in het verkoopboek.
(Vul even iets tijdelijk in en kijk in het verkoopboek en in de facturatie. U ziet dan het invulveld verschijnen).
Klik ook 'Zoek' in de facturatie en in boekstukken.
Laatst gebruikte debiteurnummer
Behalve een klantcode heeft een debiteur ook een debiteurennummer.
Dit wordt bij een nieuwe debiteur automatisch aangemaakt en opgehoogd.
Hier kunt u instellen bij welk nummer moet worden begonnen.
In de debiteurenkaart kan dat handmatig worden gewijzigd.
Standaard verdeelsleutel.
Geeft aan welke verdeelsleutel in principe toegekend worden bij het invoeren van een nieuwe debiteurenkaart. (Ophalen met F12)
Ook hiervoor geldt, het is om te voorkomen dat deze steeds weer moet worden ingevuld. Naar behoefte kan deze worden gewijzigd per klant.
Betalingsconditie.
In de betalingscondities kunnen, per groep klanten, worden bepaald:
-Wat de betalingstermijn is.
-De betalingstermijntekst onder aan de facturen.
U haalt hiet met de F12 toets de meestvoorkomende op.
Betalingscondities kunnen worden aangemaakt in 'Boekhouding - stamgegevens - betalingscondities'.
Grootboekrekeningen credietbeperking en betalingskorting.
Maak hiervoor eerst de grootboekrekeningen aan in 'Boekhouding - stamgegevens - grootboekrekeningen'.
(Winst& verlies, Kosten/Inkoop/omzet)
G rekening debiteuren.
Dit aankruisveld zorgt er voor dat in de boekstukken een veld ontstaat waar u een bedrag kunt invullen wat op de G-rekening van de debiteur of crediteur moet.
Standaard afleveradres op bestelling.
Alleen van belang indien u werkt met de module ´Voorraadbeheer´:
Indien u een bestelling doet, kunt u hierop een afleveradres toekennen van een eindklant, zodat de bestelling direct daar wordt afgeleverd.
Indien u dat niet doet, zal dit adres worden afgedrukt. (Hier voert u dus het adres van uw eigen magazijn in eventueel)

Tabblad ' Crediteuren'
Extra zoekveld inkoopfacturen.
Hier kunt u een extra invoerveld aanmaken in de debiteuren waarop gezocht kan worden in de boekstukken in het inkoopboek.
(Vul even iets tijdelijk in en kijk in het inkoopboek. U ziet dan het invulveld verschijnen).
Klik ook 'Zoek' in de boekstukken.
Laatst gebruikte crediteurnummer
Behalve een klantcode heeft een crediteur ook een crediteurennummer (nummer bij leverancier).
Dit wordt bij een nieuwe crediteur automatisch aangemaakt en opgehoogd.
Hire kunt u instellen bij welk nummer moet worden begonnen.
In de debiteurenkaart kan dat handmatig worden gewijzigd.
Standaard verdeelsleutel.
Geeft aan welke verdeelsleutel in principe toegekend worden bij het invoeren van een nieuwe debiteurenkaart. (Ophalen met F12)
Ook hiervoor geldt, het is om te voorkomen dat deze steeds weer moet worden ingevuld. Naar behoefte kan deze worden gewijzigd per klant.
Standaard betalingstermijn
Het aantal dagen dat u normaal de tijd heeft voordat u de leveranciers betalen wilt/moet.
Per leverancier kunt u dat aanpassen.
Grootboekrekeningen credietbeperking en betalingskorting.
Maak hiervoor eerst de grootboekrekeningen aan in 'Boekhouding - stamgegevens - grootboekrekeningen'.
(Winst& verlies, Kosten/Inkoop/omzet)
G rekening crediteuren.

Dit aankruisveld zorgt er voor dat in de boekstukken een veld ontstaat waar u een bedrag kunt invullen wat op de G-rekening van de debiteur of crediteur moet.

Tabblad facturatie
Het laatst gebruikte verkoopfactuurnummer
Wordt gebruikt in de facturatie en bij het verkoopboek. Bij het invoeren van een factuur krijgt deze factuur het laatst gebruikte verkoopfactuurnummer + 1. Het systeem zorgt er zelf voor dat er geen dubbele factuurnummers worden toegekend. Hier stelt u dus het begin in van een eigen nummerreeks.
Wilt u beginnen met factuurnummer 20080001, dan vult u hier in 20080000.
Extra calculatieveld factuurregels.
Kan gebruikt worden als u het bedrag van de factuurregel met een bepaalde factor wilt vermenigvuldigen (bijvoorbeeld een lengte- of inhoudsmaat). Hier geeft u de omschrijving van deze factor op (bijvoorbeeld lengte). In het facturatiescherm komt dan een veld 'Lengte' te staan.
Extra kolom factuurregels
Indien u hier wat invult (doe dat en zie het resultaat in de facturatie) ontstaat een extra invulveld en een extra kolom op de factuurafdruk.
Bijvoorbeeld een datum van aflevering per factuurregel.
Extra velden facturatie.
Geven de mogelijkheid extra Informatie aan de verkoopfacturen in het facturatiescherm toe te voegen. Deze informatie kan op de factuur afgedrukt worden. Het wordt niet afgedrukt op overzichten en er kan niet opgezocht worden. (Uitproberen).
Dagboek facturatie.
Dit is het dagboek waarin de verkoopfacturen in de facturatie geboekt worden, een verkoopboek.
Haal hier het juiste dagboek op F12.
Aanvinkmogelijkheden
Hier kunt u 5 eigen aanvinkvakjes creëren welke automatisch ontstaan in 'Facturatie - factuurgegevens'.
Als maatwerk kunt u Ohmega opdracht geven welke acties/voorwaarden achter deze mogelijkheden moeten worden gehamgen.
Factuur laatst geëxporteerd naar factoring
Hierin komt automatisch het laatste factuurnummer wat is geëxporteerd naar de importmodule van uw factoringbedrijf.
Neem voor de instellingen van deze functie, contact op met ohmega. help@ohmega.eu

Tabblad kasbon
Zie hoofdstuk 3-016 Kasbonnen

Tabblad Diversen
Extra veld debiteuren/crediteuren
Hier kunt u iets invullen wat bewerkstelligt dat een gelijknamig veld ontstaat onder in 'Boekhouding - debiteuren/crediteuren'.
U kunt hierin aanvullende info over deb/cred kwijt.
Dagboek afschrijving activa.
Is van toepassing indien u de module 'Activaregistratie' gebruikt.
Moet een memoriaaldagboek zijn. Ophalen met F12.
Maak een dagboek aan van het type memoriaal zonder tegenrekening. (Indien dit nog niet bestaat.
Voorraad afschrijven
U kunt het aantal in voorraad in ´Boekhouding - stagegevens - artikelen/uren´ automatisch laten verlagen als u factureert of als u een order aanmaakt of als u het artikel invoert in een dagstaat of project. Hier bepaalt u dat.
In facturatie niet aktieve artikelen niet in ophaallijst
In ´Boekhouding - stagegevens - artikelen/uren´ kunt u artikelen zetten op 'Niet actief' (slapend)
Dit is bedoeld om ode artikelen niet steeds allemaal in ophaallijsten te zien, dus de lijst schoon t ehouden.
Hier bepaalt u waar u die artikelen niet wilt zien.
Vinkt u het nog niet aan. Bewaar d emogelijkheid voor later.
U kunt de functies altijd aan en uit zetten.
Artikelen op niet aktief
Bewerkstelligt dat nieuwe artikelen automatisch op ´Niet actief´ komen te staan.
Ze zijn dan wel op te halen in de offertes. (Wordt zelden gebruikt)
Afleveradres van order op bestelling
Indien u gebruikt maakt van de module ´Voorrraadbeheer´ is dit een optie.
Het dient om uw leveranciers direct op een bepaalde plaats te laten leveren in plaats van bij uw eigen magazijn.

Nieuwe administratie
Opzetten grootboekadministratie
Grootboekrekeningen
Dagboeken
Rekeninggroepen
BTW rubrieken
Opzetten debiteuren crediteurenadministratis
Talen
Landen
Debiteuren crediteuren
Beginbalans invoeren
Openstaande debiteuren
Openstaande crediteuren
Kassabonnen
Factuur lay out
Betalingscondities